Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på Kultur och samhälle

Forskning KS

Forskningen inom Kultur och samhälle är problemorienterad och bedrivs ur ett flervetenskapligt perspektiv, vilket innebär att en mängd olika disciplinära perspektiv, infallsvinklar och aspekter aktualiseras. Forskningsfrågorna har ett brukarperspektiv och formuleras i nära samarbete med de segment i samhället kring vilka vi forskar.

Mycket av vår forskning inriktar sig på globala samhällsprocesser och de konsekvenser de har för samhälle och individer. Det handlar om grundläggande samhällsfrågor såsom demokrati, migration, integration, hållbar utveckling och olika aspekter av informations- och kommunikationsteknik.

Våra forskningsmiljöer

Forskningscentrum

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)

Forskningsplattformar

Collaborative Future Making

Medea 

Rethinking Democracy

Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)

Forskningsprogram

Institute for Urban Research (IUR)

 

 

Forskningsnyheter

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg