Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på Kultur och samhälle

Forskning KS

Forskningen inom Kultur och samhälle är problemorienterad och bedrivs ur ett flervetenskapligt perspektiv, vilket innebär att en mängd olika disciplinära perspektiv, infallsvinklar och aspekter aktualiseras. Forskningsfrågorna har ett brukarperspektiv och formuleras i nära samarbete med de segment i samhället kring vilka vi forskar.

Mycket av vår forskning inriktar sig på globala samhällsprocesser och de konsekvenser de har för samhälle och individer. Det handlar om grundläggande samhällsfrågor såsom demokrati, migration, integration, hållbar utveckling och olika aspekter av informations- och kommunikationsteknik.

Våra forskarutbildningsområden

Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer (NMOG) är ett forskningsområde där vi erbjuder utbildning på forskarnivå inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap och interaktionsdesign.

Migration, urbanisering och samhällsomvanling (MUSA) är ett forskningsområde som består av ämnena Urbana studier och Internationell migration och etniska relationer.

Forskningsnyheter

Kalender

Senast uppdaterad av Daniel Harju