Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tentamen på Hälsa och samhälle

Den här informationen om salstentamen och hemtentamen gäller dig som studerar på Fakulteten för hälsa och samhälle. Av din kursansvarige får du veta i vilken form din kurs examineras. Oftast görs det som hemtentamen eller salstentamen.

Salstentamen

För information om salstentamina och särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning, läs mer under För dina studier.

Hemtentamen

Hur dina hemtentor hanteras, digitalt eller på papper, samt hur du kan få tillbaka din hemtenta får du veta av din lärare.

Hämta din hemtenta

Tentor hämtas i receptionen på Jan Waldenströms gata 25. Receptionen har öppet mellan 10.00-13.00. 

Begäran om att ta del av ej uthämtad tentamen

Nedanstående blankett fylls i och skickas till reception.hs@mau.se eller lämnas direkt till receptionen.

Blankett för begäran om uthämtande av tentamen

Gamla tentamina

Sjuksköterskeprogrammet

Senast uppdaterad av Ines Alic