Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studievägledning på Hälsa och samhälle

Studieinformation och studievägledning


Våra studieadministratörer hjälper dig med allmänna frågor kring våra utbildningar, till exempel om kursstart, intyg eller schema.

Våra studievägledare hjälper både studenter som redan går här och kommande studenter som är speciellt intresserade av våra ämnesområden, program eller kurser.

Högskolans centrala studievägledning svarar på allmänna frågor om högskolestudier, val av utbildning och olika behörigheter.

Vänd dig till studievägledarna på Hälsa och samhälle när du:

  • har specifika frågor kopplade till en speciell utbildning eller speciellt yrkesområde
  • undrar kring val av kurser inom ett program
  • har frågor kring studieavbrott och studieuppehåll
  • har frågor kring och behöver hjälp med individuell studiegång, med anledning av särskilda skäl
  • läser på en annan högskola men vill byta till motsvarande utbildning vid Malmö högskola eller tvärtom
  • har frågor kring; tentor, kurslitteratur, kursinnehåll och kursutvärderingar mm vid en speciell utbildning
  • har frågor kring ansökan om tillgodoräknande av tidigare och liknande studier.

Blanketter

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare kurser
Ansökan om examensbevis

Anmälan av studieavbrott samt ansökan om studieuppehåll, anstånd med studiestart och ansökan till senare del av program, gör du på Blankettwebben.

Applications in English

Senast uppdaterad av Thomas Strandberg