Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieinformation och studievägledning

Våra studieadministratörer hjälper dig med allmänna frågor kring våra utbildningar, till exempel om kursstart, intyg eller schema.

Våra studievägledare hjälper studenter som redan studerar på Malmö universitet och kommande studenter som är speciellt intresserade av våra ämnesområden, program eller kurser.

Universitetets centrala studievägledning svarar på allmänna frågor om högskolestudier, val av utbildning och olika behörigheter.

Studieadministratörer

Marie Enberg

Marie.enberg@mau.se
040-6657452
Biomedicinska analytikerprogrammet, Biomedical Surface Science Master´s Programme,  Specialistsjuksköterskeprogrammet och Omvårdnad masterprogram.

Maria Odriscoll

Maria.odriscoll@mau.se
040-6657968
Kriminologiprogrammet, Criminology, Master´s programme och fristående kurser inom kriminologi.

Åsa Nilsson

asa.nilsson@mau.se
040-6657589
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och fristående kurser inom socialt arbete.

Viktoria Supranovich

viktoria.supranovich@mau.se
040 6657820
Sjuksköterskeprogrammet.

Germana Di-lorenzo

germana.di-lorenzo@mau.se
040 6657462
Socionomprogrammet och master i socialt arbete.

Ewa Sortberg Bassmann

Ewa.sortberg.bassmann@mau.se
040-66 57 721
Masterprogram i sexologi, Socialpsykiatri kandidatprogram, fristående kurser inom sexologi, socialt arbete, arbetsrätt och socialrätt.

Blanketter

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare kurser
Ansökan om examensbevis

Anmälan av studieavbrott samt ansökan om studieuppehåll, anstånd med studiestart och ansökan till senare del av program, gör du på Blankettwebben.

Vänd dig till studievägledarna på Hälsa och samhälle när du:

  • har specifika frågor kopplade till en speciell utbildning eller speciellt yrkesområde
  • undrar kring val av kurser inom ett program
  • har frågor kring studieavbrott och studieuppehåll
  • har frågor kring och behöver hjälp med individuell studiegång, med anledning av särskilda skäl
  • läser på en annan högskola men vill byta till motsvarande utbildning vid Malmö universitet eller tvärtom
  • har frågor kring; tentor, kurslitteratur, kursinnehåll och kursutvärderingar mm vid en speciell utbildning
  • har frågor kring ansökan om tillgodoräknande av tidigare och liknande studier.

Studievägledare

 

Carina Grujic 

Telefon: 040-665 77 97, (mån-tors, kl 11.00-12.00) 
E:post: carina.grujic@mah.se
Adress: Gäddan 8, Citadellvägen 7, Malmö,vån 5, rum 5:548, hiss 3/5a

Senast uppdaterad av Helen Olsson