Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieinformation och studie- och karriärvägledning

Fot på asfalt som följer pilar

Studie- och karriärvägledare

Våra studie- och karriärvägledare hjälper studenter som redan studerar på Malmö universitet och kommande studenter som är speciellt intresserade av våra ämnesområden, program eller kurser.

Vänd dig till studie- och karriärvägledarna på Fakulteten för hälsa och samhälle när du har frågor om:

  • våra program och yrkesområde
  • val av kurser inom ett program 
  • studieavbrott och studieuppehåll 
  • individuell studiegång 
  • byte av lärosäte
  • ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier

Studieadministratörer

Våra studieadministratörer hjälper dig med allmänna frågor kring våra utbildningar, till exempel om kursstart, intyg eller schema.

Universitetets centrala studie- och karriärvägledning

De centrala studie- och karriärvägledarna svarar på allmänna frågor om högskolestudier, val av utbildning och olika behörigheter.

Kontaktuppgifter

Studie- och karriärvägledare

Telefon: 040-665 77 97, måndag och torsdag kl 08.30 - 09.30.

Chatt: Tisdag och onsdag kl 08.30-09.30. 

E-post: hsvagledning@mau.se

Carina Grujic

Till Carina kan du vända dig med frågor kring följande utbildningar: socionomprogrammet, socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, socialprykiatri, masterprogrammet i socialt arbete och masterprogrammet i sexologi. Du kan även vända dig till Carina om du har frågor kring fristående kurser i socialt arbete, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap och juridik.

Adress: Gäddan 8, Citadellvägen 7, hiss 3/5a, våning 5, rum 5:548.

Jina Jaxwall

Till Jina kan du vända dig med frågor kring följande utbildningar: sjuksköterskeprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, det engelskspråkiga masterprogrammet i Biomedical Surface Science, masterprogrammet i omvårdnad, specialistsjuksköterskeprogrammen, kriminologprogrammet och det engelskspråkiga masterprogrammet i kriminologi. Du kan även vända dig till Jina med frågor om fristående kurser inom omvårdnad, biomedicin och kriminologi.

Adress: Hälsa och samhälle, Allmänna sjukhuset, Jan Waldenströms gata 25, våning 1, rum F:117. 

Carina Bäckström

Till Carina kan du vända dig med frågor kring Polisprogrammet.
Telefon: 040-6658135 
E-post: carina.backstrom@mau.se

Studieadministratörer

Marie Enberg

Marie.enberg@mau.se
040-6657452
Biomedicinska analytikerprogrammet, Biomedical Surface Science Master´s Programme,  Specialistsjuksköterskeprogrammet och Omvårdnad masterprogram.

Maria Odriscoll

maria.odriscoll@mau.se
040-6657968
Kriminologiprogrammet, Criminology, Master´s programme och fristående kurser inom kriminologi.

Åsa Nilsson

asa.nilsson@mau.se
040-6657589
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och fristående kurser inom socialt arbete.

Viktoria Supranovich

viktoria.supranovich@mau.se
040 6657820
Sjuksköterskeprogrammet.

Germana Di-lorenzo

germana.di-lorenzo@mau.se
040 6657462
Socionomprogrammet och master i socialt arbete.

Ewa Sortberg Bassmann

ewa.sortberg.bassmann@mau.se
040-66 57 721
Masterprogram i sexologi, Socialpsykiatri kandidatprogram, fristående kurser inom sexologi, socialt arbete, arbetsrätt och socialrätt.

Ewa-Marie Siwerson

ewa-marie.siwerson@mau.se  
040-66 57 268
Polisprogrammet

Senast uppdaterad av Ines Alic