Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdragsutbildning: andrologi

Kursen pågår från 12 december 2019 - 13 mars 2020. Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, vid Malmö universitet i samarbete med RFSU-kliniken, Stockholm och ANOVA (Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin) på Karolinska institutet, Stockholm.

Läs kursplanen

Kursen ges som uppdragsutbildning

Det innebär att den är avgiftsbelagd och anordnas för den som uppdragsgivaren (arbetsgivaren) utser. Avgiften får ej betalas av fysisk person. Kostnaden är 19 600 kr per deltagare. Observera att utbildningen kommer att hållas i RFSU-klinikens lokaler i Stockholm.

Anmälan

Anmälan sker till Ewa Sortberg Bassmann, ewa.sortberg.bassmann@mau.se tel. 040-665 77 21. Anmälan ska ha inkommit senast 15 november 2019.

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta Åsa Enervik, asa.enervik@rfsu.se 

Eva Elmerstig, eva.elmerstig@mau.se

Charlotta Holmström, charlotta.holmstrom@mau.se 

Senast uppdaterad av Mikael Matteson