There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ultraljudskurs - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kurs i Ekokardiografi och Lungultraljud inom anestesi och intensivvård 2021

Kurstider och plats:
25/1 – 12/2 (vecka 4-6): Undervisning på campus 4 heldagar/vecka
15/2 – 5/3 (vecka 7-9): Verksamhetsförlagda studier på 1/3-fart vid hemmaklinik. Alltså drygt 5 dagars praktik som kan utföras under en treveckorsperiod.
11 eller 12 mars: Examinationsseminarium i halvklass.
Detaljerat schema (preliminärt)

Kursarrangör: Malmö universitet, Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Kursledare: Petri Gudmundsson, docent Biomedicinsk laboratorievetenskap, pedagogisk utvecklare
Anna Dieden, universitetsadjunkt Biomedicinsk laboratorievetenskap, PhD-student
Lill Blomqwist, MD, PhD, DEAA, EDIC
Överläkare
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Målgrupp: Kursen riktar sig till både ST-läkare såsom specialister inom anestesi och intensivvård men ST-läkare lämnas företräde till kursen. Övriga specialiteter får tillträde till kursen i mån av plats.

Kursuppläggning

Kursen är specialdesignad utifrån kontexten inom anestesi och intensivvård. Kursen erbjuder därigenom relevant ultraljudskompetens inom detta område. Det pedagogiska arbetet bygger generellt på studentaktiva arbetsformer med aktivt deltagande och fall/cases med koppling till en klinisk kontext inom anestesi och intensivvård samt reflektion. Kursen har ett begränsat antal platser för att kunna optimera handledningen beroende på deltagarnas tidigare kunskapsnivå inom ultraljud. Undervisningen bedrivs i form av både campusplacerade föreläsningar och inspelade föreläsningar med därtill kopplade seminarier och workshops. Den teoretiska kunskapen varvas med praktisk träning och handledning på en ultraljudsapparat på universitetet samt genom träning på egen klinik. Simuleringar kan komma att användas för att överbrygga gapet mellan teori och praktik. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra studenter samt med lärare och handledare. Studenten bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Verksamhetsförlagd utbildning på hemklinik sker under sammanlagt en vecka mellan teoriveckorna och examinationsdagen. Under denna tid förväntas kursdeltagaren att självständigt ha undersökt och skrivit utlåtande på ca 10 patienter, vilket sammanställs i en portfolio. Av dessa ska 1-2 fall presenteras muntligt på examinationen, som därmed blir en form av lärande examination.

Deltagarantal: Antalet deltagare är planerat att vara 16 varje kursomgång. Antagning till kursen sker i den ordning anmälan inkommer (ST-läkare inom anestesi har företräde). Anmälan är bindande.

Kursavgift
: 40 000 SEK. Moms tillkommer. 
- Lunch samt kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. Övrig kost och hotellkostnader ingår inte.
- Kurslitteratur ingår inte.

Sista anmälningsdag

Kursen är fullbokad.

Det går fortfarande att anmäla sig till kursen - fram till 20 oktober 2020 - men man kan endast få plats i kursen om någon tidigare anmäld lämnar återbud.

Anmälan är bindande.
 
Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska kunskaper inom ekokardiografi och lungultraljud utifrån Socialstyrelsens krav på ST-anestesiologi. För att uppnå detta studeras ultraljudsfysik, ultraljudsmetodik och ultraljudsdiagnostik (för mer detaljerat innehåll – se bilaga 1). Den sammanlagda kurslängden blir totalt 3 + 1 veckor plus examination, vilka är förlagda under veckorna 4-6 (helfart) + veckorna 7-9 (ca 1/3-fart), 2020 följt av en dags examination den 11 eller 12 mars. De tre första veckorna (v. 4-6) består av teori blandat med praktisk tillämpning förlagt på campus. Detta följs av praktiska studier förlagt på hemmakliniken, i form av genomförda undersökningar (portfolio) och förberedande av examinationsuppgift. De verksamhetsförlagda studierna sker i ca 1/3-fart, vilket motsvarar en dryg veckas studier under treveckorsperioden v 7-9. Kursen avslutas därefter med ett examinerande seminarium under en dag, vilket infaller den 11 eller 12 mars.

Delmål
Delmål C2: behärska medicinsk teknisk utrustning inom ultraljud av hjärta, 
Delmål C4: Användning av ultraljud för bedömning av respiration och cirkulation, 
Delmål C6: Tillämpa grundläggande ekokardiografisk undersökning för bedömning av global och regional kammarfunktion, fyllnadsgrad och perikardsjukdomar
Delmål C11: Tillämpa TEE inklusive tolkning inom thoraxanestesi och intensivvård.

Examination

Examinationen är en lärande examination som sker den 11 eller 12 mars 2020. Under kliniktiden ska kursdeltagaren, av sina 10 undersökningar, välja ut 1-2 patientfall att presentera vid examinationen.

Fallen (case-based), anpassade utifrån en anestesi och intensivvårds-kontext, ska innehålla ett visst antal projektioner och diverse metodiker inom ekokardiografi och lungultraljud. Presentationen ska bl. a. innehålla förklaring och motivering av användning (eller icke-användning) av olika sorters Doppler, M-Mode, TDI, Strain samt projektioner, reflektioner kring bildoptimering/fallgropar samt förslag på ev. alternativa undersökningsmetoder.

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Olsson A, (2014) Ekokardiografi. Ultraview: Stockholm (beställ i god tid innan kursen)
Simulationer inom ekokardiografi kan komma att användas.
Ultraljudsapparater på klinfys-laboratoriet på Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Artiklar från vetenskapliga tidskrifter

Referenslitteratur
Otto CM, (senaste upplagan) Textbook of Clinical Echocardiography. Elsevier.
Senast uppdaterad av Ines Alic