Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdragsutbildning: klinisk sexologi

Kursen pågår från 31 januari till 6 december 2019. Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, vid Malmö universitet i samarbete med RFSU-kliniken, Stockholm

Läs kursplanen

Kursen ges som uppdragsutbildning

Det innebär att den är avgiftsbelagd och anordnas för den som uppdragsgivaren (arbetsgivaren) utser. Avgiften får ej betalas av fysisk person. Kostnaden är 17 000 kr per deltagare och per termin. Utbildningen kommer att hållas i RFSU-klinikens lokaler i Stockholm.

Anmälan

Anmälan sker till Ewa Sortberg Bassmann, ewa.sortberg.bassmann@mau.se tel. 040-665 77 21. Anmälan ska ha inkommit senast 1 december 2018.

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta Magnus Svensson, magnus.svensson@rfsu.se 

Eva Elmerstig, eva.elmerstig@mau.se

Charlotta Holmström, charlotta.holmstrom@mau.se 

Senast uppdaterad av Carolin Lind