Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan och omvärld HS

Vi gör mycket redan – och vill ännu mer!
Välkommen med nya idéer och förslag på hur just du vill samverka med oss.

Vi tror att vår forskning vinner på att vara förankrad i det omgivande samhället. Därför möter vi framtidens utmaningar tillsammans med olika samhällsaktörer. Ett flertal forskare vid fakulteten, med olika spetskompetens, bedriver forskning i nära samarbete till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, kriminalvården och näringslivet.

Pågående arbete

samverkanHS_webbVi driver en mängd olika samverkansprojekt inom utbildning och forskning. Några exempel är uppdragsutbildningar, verksamhetsförlagd utbildning och studenters examensarbeten inom olika samhällssektorer.

Den offentliga sektorn
I nuläget är viktiga aktörer Malmö stad och Region Skåne, där särskilt Skånes universitetssjukhus, SUS, kan nämnas. Samverkan rör primärt hälso- och sjukvården samt kommunernas socialtjänst och även exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polismyndigheten i Skåne. Några konkreta exempel är en nystartad forskarskola för yrkesverksamma på det sociala området samt att i samarbete med praktiker utveckla undervisningsformer som underlättar för studenter från så kallade ovana studiemiljöer.

Några utvecklingsområden att nämna i den närmaste fasen är utökad forskningssamverkan med flera kommuner i Skåne, Vårdalinstitutet, Polismyndigheten i Skåne och Räddningstjänsten.

Den privata sektorn
Även samverkan mellan Fakulteten för hälsa och samhälle och den privata sektorn är sedan flera år väl etablerad, särskilt inom det biomedicinska området. I fokus för ytterligare fördjupning och utveckling är särskilt ett ökat antal platser för verksamhetsförlagd utbildning samt fler examensarbeten i nära samarbete med privata företag och ökat forskningssamarbete.

Den ”tredje sektorn”
Den så kallade tredje sektorn omfattar en lång rad verksamheter som varken hör till offentlig eller privat sektor. Här bedrivs verksamhet av hög relevans för flera av fakultetens utbildningar och för delar av forskningen. Till exempel finns i denna sektor brukarföreningar, patientorganisationer samt verksamheter inom området ”socialt entreprenörskap”.

Samverkan med den tredje sektorn finns redan delvis på fakulteten, exempelvis med Glokala folkhögskolan och Handikappförbunden, men ses som ett intressant utvecklingsområde för fakulteten framöver. Ett uttalat syfte är att öka brukarmedverkan i utbildning och forskning.

Senast uppdaterad av Carolin Lind