Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyheter HS

Färre söker högre utbildning

UTBILDNING: Trenden med minskat söktryck till höstens utbildningar fortsätter 2018 – på Malmö universitet men också nationellt. Antalet anmälningar minskar med närmare 8 procent för Malmö universitet och på riksnivå minskar antalet sökande med 2 procent.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank