Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning

sjuksköterska

Institutionen för vårdvetenskap ger sjuksköterskeutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Omvårdnad, huvudområdet inom sjuksköterskeutbildningen, utgår från en humanistisk människosyn, där människan betraktas såväl ur ett allmängiltigt som unikt perspektiv. Människan ska bemötas individuellt utifrån sina förutsättningar, som innefattar även familj, närstående, omgivning och miljö.

Sjuksköterskeprogrammet, grundnivå

Specialistsjuksköterskeprogrammet, tre inriktningar

Omvårdnad, masterprogram

Fristående kurser

Flera fristående kurser ges inom området.

Sök i listan över aktuellt utbud

Malmö sjuksköterskeförening

En alumnförening för dig som pluggat till sjuksköterska i Malmö. 
Även som student kan man vara medlem i MSS-föreningen.
Läs mer om sjuksköterskeföreningen

 

Sjuksköterskeutbildningen i Malmö 50 år 1959-2009

Läs mer om sjuksköterskeutbildningen 

Senast uppdaterad av Carolin Lind