Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning

Genrebild för forskning inom vårdvetenskap

Forskningen vid Institutionen för vårdvetenskap utgår från den övergripande forskningsmiljön ”jämlik hälsa och vård”.

Vid institutionen omfattar vårdvetenskap teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. En del av vårdvetenskap utgörs av omvårdnad vilket innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang. 

Vårdvetenskap sträcker sig från livets början genom hela livet till ålderdomen, döendet och döden. Det innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och fysisk och psykisk ohälsa kan underlättas och hur lidande lindras. 

Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård.

Kunskapsområdet vårdvetenskap är således omfattande där en betydande del har ett tydligt fokus på individuella personers/patienters perspektiv och deltagande i olika vård- och omsorgssammanhang. 

Den övergripande forskningsmiljön ”Jämlik hälsa och vård” inbegriper forskning med ett mångfaldsperspektiv som fokuserar på skillnader i hälsa och vård mellan olika grupper av människor i samhället. Vår forskning utgår från Medical Research Council ramverk (MRC) och sker i nära samverkan med det omgivande samhället. Den kunskap som utvecklas ska understödja hållbara förändringar som får betydelse för individ, profession och organisation inom ramen för hälso-och sjukvård.

Senast uppdaterad av Carolin Lind