Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för vårdvetenskap

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande.

Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Den forskning vi bedriver har fokus på personcentrerad vård och resultat för patienter och närstående.

sskpuff 150

Malmös sjuksköterskeexamen bäst

Malmö universitets sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet, det visar senaste utvärderingen från Universitetskanslerämbetet gjord 2014. 

Bland annat nämns arbetet att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.

Senast uppdaterad av Carolin Lind