Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Läckage och icke-medicinskt bruk av metadon och buprenorfin i Sverige

Torkel och Björn i Nkpg 300Projektet Läckage och icke-medicinskt bruk av metadon och buprenorfin i Sverige genomförs 2011–2015 av Björn Johnson (docent i socialt arbete och projektledare, till vänster på bilden) och Torkel Richert (fil. dr. och lektor i socialt arbete). 

Projektets fokus är den illegala marknaden för metadon och buprenorfin, två narkotikaklassade läkemedel som används i underhållsbehandling av opiatberoende. Vi har studerat följande teman:
  1. omfattningen av och motiv för läckage från underhållsbehandling
  2. patienternas syn på olika aspekter av behandlingen
  3. erfarenheter av illegal användning av metadon och buprenorfin i olika grupper
  4. metodstudier med fokus på möjligheter och risker med brukarmedverkan i forskning
  5. personalens syn på och hantering av läckage och icke medicinskt bruk

I projektet ingår en omfattande kvantitativ intervjustudie (n=509) med patienter i underhållsbehandling och personer med ett pågående heroinmissbruk, samt ett antal kvalitativa fördjupningsstudier och registerstudier. 

Projektet finansierades av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (anslag 2010-1144). En delstudie, om bruket av metadon och buprenorfin bland ungdomar och unga vuxna, har även finansierats av Socialdepartementet.

Läs mer om projektet 


För vidare information om projektets metod, publicering och nyheter, se vänsterspalten.

 

 
 

Senast uppdaterad av Mikael Matteson