Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för kriminologi

Studenter

Kriminologi står för läran om brottet och är en disciplin som grundar sig på samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Vanliga kriminologiska frågeställningar är: Varför börjar man begå brott? Vad är det som gör att vissa fortsätter begå brott genom hela livet, medan andra ”avbryter” sin kriminella karriär? Ökar eller minskar den totala brottsligheten i samhället, och i så fall varför?

Vid Institutionen för kriminologi finns också en bred juridisk kompetens med välfärdsrätt som specialitet.

Utbildning

Institutionen ger utbildningar inom kriminologi, både på grund- och avancerad nivå. Du hittar även kurser inom juridik som avdelningen för rättsvetenskap ansvarar för.

Läs mer om våra utbildningar

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning inom kriminologi. Några centrala forskningsområden är: kriminella karriärer, brottslighetens geografi, ungdomsbrottslighet och brottsprevention.

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad av ae5660