Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för kriminologi

Kriminologi står för läran om brottet och är en disciplin som grundar sig på samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Vanliga kriminologiska frågeställningar är: Varför börjar man begå brott? Vad är det som gör att vissa fortsätter begå brott genom hela livet, medan andra ”avbryter” sin kriminella karriär? Ökar eller minskar den totala brottsligheten i samhället, och i så fall varför? Vid institutionen bedrivs forskning i kriminologi samt utbildning på såväl grund- som avancerad nivå.
Vid Institutionen för kriminologi finns också Rättsvetenskap, där medarbetarna har en bred juridisk kompetens med välfärdsrätt som specialitet.

Senast uppdaterad av Mejra Ferhatbegovic