Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning

Genrebild labbmiljö

Vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap bedrivs forskning i huvudsak inom biomedicinsk teknologi samt cell- och molekylärbiologi med immunologisk inriktning, med en tydlig profilering på artificiella och biologiska gränsytor. Forskningen har en stark koppling till det universitetsgemensamma forskningscentrumet ”Biofilms – Research Center for Biointerfaces” (BRCB). Genom BRCB utvecklas det flervetenskapliga till tvärvetenskap, med bidrag från de senaste rönen inom biologi/medicin, kemi, fysik och matematik.

Forskningen inom biomedicinsk vetenskap bidrar dessutom framgångsrikt till den växelverkan mellan akademi och klinisk verksamhet som är en av grundförutsättningarna för institutionens forskning.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson