Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen för biomedicinsk vetenskap

student i labb

Institutionen verkar i det delta som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, medicin och fysik. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar.

I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag.

Våra forskare utmanar ständigt de invanda föreställningarna om att forskningen kringskärs av nationella och regionala gränser, av gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann