Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarskola för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd

studenter

Forskarskolan är ett nära samarbete mellan Malmö universitet och aktörer inom områdena för hälsa, vård och välfärd i Skåne. Syftet är att långsiktigt tillgodose behovet av forskarutbildad personal inom regionens verksamheter.

Forskarskolan är en forskarutbildning upp till licentiatexamen. Studierna bedrivs på halvfart, vilket innebär att doktoranden kan tjänstgöra i sitt vanliga arbete på halvtid. Doktoranden genomgår utbildningen under fyra år inom ramen för sin ordinarie anställning.

Forskningsämnena doktoranderna antas i är socialt arbete, vårdvetenskap respektive hälsa och samhälle. Doktoranden formulerar frågeställningen för sin forskning som tar sin utgångspunkt i verksamheten. Utbildningen följer gällande allmänna studieplaner för dessa forskningsämnen.

Harald Gegner är kommundoktorand. Han arbetar som utvecklingssekreterare inomsocialförvaltningen i Lunds kommun och är antagen som doktorand i Socialt arbete vid Malmö universitet. Harald har skrivit ett blogginlägg på Sociala barn- och ungdomsvårdens blogg – en blogg från den nationella samordnaren om vad det innebär att vara kommundoktorand. Läs blogginlägget här

Senast uppdaterad av Carolin Lind