Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har beviljat medel för en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolan är del i forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten.

Forskarskolan genomförs i samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Upplägg

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. 

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare på sitt arbete inom socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, det vill säga 25 procent av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

Ansökan och antagning

Första antagning sker under våren 2019 med studiestart 1 september 2019. Tio personer kommer att antas, fördelade på de fyra lärosätena.

Det kommer att ske tre intag som riktar sig mot följande områden:

  • Barn, unga och familj (2019)
  • Omsorg, äldre och funktionshinder (2020)
  • Öppen för senare överenskommelse (2021).

Vem kan söka?

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är anställning inom socialtjänsten samt behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen eller motsvarande.

Läs mer under vanliga frågor och svar om FYS

Ansök

Ansök till forskarskolan

Kontaktpersoner

Ambassadörerna för respektive lärosäte svarar på frågor om forskarskolan, forskningsprojekt och samverkan mellan kommun och lärosäten:

Malmö universitet

Annelie Björkhagen
Per Germundsson

Lunds universitet

Lina Ponnert 
Martin Bergström

Göteborgs universitet 

Mikaela Starke
Monica Nordenfors

Linnéuniversitetet

Sofia Enell
Åsa Söderqvist Forkby

Allmänt om forskarskolan

Lars Plantin, Malmö universitet

Kerstin Svensson, Lunds universitet

Frågor om informationsmaterial och kommunikation

Sofia Rydh

Tidplan under första året

December 2018: Forskarskolan startar, informationsmaterial produceras och börjar spridas.
Vårterminen 2019: Informationsspridning och första antagningsprocess.
Höstterminen 2019: Första gruppen, tio doktorander, startar sina studier.

Senast uppdaterad av Carolin Lind