Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning på forskarnivå

bild från årshögtiden

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap. Vid fakulteten finns fyra forskarutbildningsämnen; biomedicinsk vetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete samt hälsa och samhälle. Som doktorand tillhör du alltid ett av dessa ämnen även om din forskning är tvärvetenskaplig. Forskningsmiljön har en tydlig förankring i Malmöregionen med dess olika utmaningar, men också en mycket stark internationell anknytning.

Forskarutbildningen bedrivs ofta på heltid men kan också kombineras med annan anställning. 

Studiehandbok

Studiehandboken

Fakulteten för hälsa och samhälle har en studiebok som riktar sig till doktorander och handledare. Den innehåller samlad information om bestämmelser och praktiska tillämpningar som gäller vid fakulteten. Studiehandboken ger också dig som funderar på att ansöka till utbildning på forskarnivå en inblick i hur utbildningen är upplagd. 

Kurser vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Cultural awareness in health and social science 5 hp

Introduktion till forskning i vårdvetenskap HÄSA218 5 hp

Health, disease and the "good life" 8 hp

Universitetsövergripande kurser

Här hittar du universitetets kursutbud

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Malmö universitet

Forskarutbildningsämnen - studieplaner

I studieplanerna kan du bland annat läsa mer om ämnenas innehåll, behörighet och upplägg. 

Biomedicinsk vetenskap

Hälsa och samhälle

Socialt arbete

Vårdvetenskap

Senast uppdaterad av Hanna Svederborn