Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study (MINDS)

tjejer promenerar

Malmöbarn – en studie av den sociala miljöns betydelse för barns och ungdomars utveckling

 

MINDS har som mål att öka kunskapen om barns och ungdomars uppväxt, vardag och levnadsförhållanden. För att uppnå detta genomförs intervjuer med drygt femhundra barn och ungdomar i Malmö. Flera datainsamlingar har redan genomförts och under våren 2014 genomfördes de senaste intervjuerna med deltagarna.

För mer information om projektets innehåll, se trädmenyn till vänster.

Senast uppdaterad av Carolin Lind