Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor i socialt arbete med inriktning i socialpolitik

 

Den vackra ivösjön

 

Välkommen till min hemsida. Nedan finner du mitt cv + en mängd artiklar, papers och antologibidrag, som jag hunnit med under åren. Klicka på länkarna så kommer du vidare till hemsidor på nätet samt pdf-filerna i fråga. Jag uppdaterar också kontinuerligt mitt kalendarium.

In English...

Welcome to my homepage. Most of the information here is in Swedish but below you will also find papers and articles in English. My two main areas of research that have found an international audience relate to (i) The critique of New Institutional Economics - from the perspectives of both Marx and Karl Polanyi. (ii) The analysis of the ontological basis of the Swedish welfare model. Go to "publications" below and you will find links to articles on these subjects. 

På dansk...

Velkommen til min hjemmeside. Her findes mange af de artikler, bogkapitler og debatindlæg, jeg har skrevet gennem årene. Under overskriften artikler på dansk, her nedenfor, finder I en liste over de artikler der pt. er publiceret i Danmark. Jeg vil løbende opdatere med mere info om mine indlæg i den danske debat under overskrifterne nyheder og kommende.    

 

Adress
Malmö Högskola/Hälsa och samhälle
205 06 Malmö

Telefon
040-665 79 28

E-post
daniel.ankarloo@mah.se

 

NYHETER / News/Nyheder

Uppdatering: jag har efter några års negligering nu uppdaterat hemsidan med nya publikationer och en fullständigare lista på mina inlägg. På sistone gäller det främst mina insatser i den danska debatten. Jag uppdaterar fr o m nu eventuella nya inlägg här, allt eftersom.

Senaste publikation: Velfærdsmyter - selvfølgelig er der råd til velfærd. Link her.

Senaste artikel: Der findes ikke noget "centrum-venstre". Link her.

 

PÅ GÅNG... / HAPPENING.../KOMMENDE...

- (2015)  Mandagen den 2 februar: Indledning om Velfærdsmyter, Uddandelsesforbundets bestyrelse, Jægerspris.

- (2015) Fredagen den 6 februari, Tal på kommunförbundets årskonferens, Lund.

 

Bakgrund

Jag började min akademiska bana på Lunds universitet hösten 1989 då jag i det legendariska "Kungshuset" började studera teoretisk filosofi. Det blev tre terminer där; och sedan över till ekonomisk-historiska institutionen i Lund, där jag efter min fil kand påbörjade doktorsutbildniningen. I januari år 2000 disputerade jag med min avhandling "Institutions": What Is In a Word? som är en kritisk granskning av nyinstitutionell ekonomisk teori - med specifik inriktning mot ekonomisk historieskrivning. Under mina doktorandår började jag (från början mest för att dryga ut kassan) undervisa blivande socialpedagoger och socionomer, först på den gamla Vårdutbildningen i Malmö (legendariska Johannesskolan...) och från våren 1994 på Socialhögskolan i Lund - i ämnet socialpolitik. Allt eftersom blev undervisningstimmarna allt fler och efter min avhandling fick jag ett vikariat som adjunkt vid Socialhögskolan i Lund, där jag på heltid undervisade i socialpolitik, samt handledde socionomstudenternas uppsatser både på B- och C-nivå. Hösten 2002 började jag som fast anställd här på Hälsa och Samhälle, och i mars 2004 befodrades jag formellt till lektor i socialt arbete med inriktning i socialpolitik. Mitt specialområde är undervisning i socialpolitik, specifikt med inriktning på den svenska modellen och dess förutsättningar och eventuella särdrag, inte minst i ljuset av den s k globaliseringen. Frågor kring privatisering och "den tredje sektorn" ligger mig också varmt om hjärtat. Jag är kritisk...

På senare år har jag alltmer aktivt bidragit till den socialpolitiska debatten, vilket har resulterat i ett stort antal debattinlägg och i ett antal monograifer. Den första, Kris i välfärdsfrågan, kom ut hösten 2005. Där granskar jag kritiskt många av de vitt spridda problembilder om välfärdsstaten i Sverige som underhållits under åren, även av officiella utredningar, som den statliga Långtidsutredningen och diverse rapporter från Kommun och Landstingsförbundet (idag SKL). I följande tal om Kris i välfärdsfrågan som jag höll under Malmöfestivalen 2005, sammanfattar jag delar av bokens huvudpoänger. Under hösten 2008 utkom min andra bok: MARKNADSMYTER.

Förutom min undervisning på skolan ägnar jag mig i allt högre grad åt den tredje uppgiften och deltar på seminarier, debattpaneler och som föredragshållare, framför allt på den politiska vänsterkanten och inom arbetarrörelsen. Och på senare tid har mina undersökningar om välfärdens framtida finansiering uppmärksammats även inom socialarbetarkåren. Jag har också aktivt spridit mina rön och åsikter i ett antal tidskrifter, återigen främst på vänsterkanten, som Clarté, Häften för kritiska studier, Tidsignal och Socialistisk debatt. Under november 2007 utkom ett nummer av tidskriften, för vilket jag agerade gästredaktör. Den 20 augusti 2008, släpptes också ett temanummer av Fronesis om Marx ekonomikritik, där jag dels deltagit i redaktionen och dels bidragit med två texter, som finns som pdf-filer här på hemsidan (se länk: http://www.fronesis.nu/nummer/73/marxekonomikritik).

Under december 2010 kom min tredje bok VÄLFÄRDSMYTER ut på ETC förlag. Mer info om den finns här på hemsidan.

Jag bor sedan hösten 2013 i Köpenhamn, vilket också har inneburit att fokus för mina debattinlägg på sistone har riktats mot den danska politiska debatten. Bland annat har jag på uppdrag av organisationen Fagligt Ansvar, Folket åbner tinget, författat en rapport om välfärdens framtida finansiering i Danmark: Velfærdsmyter - selvfølgelig er der råd til velfærd. Jag uppdaterar info om mina danska äventyr här på sidan.

 

Aktuell forskning

Jag bedriver för närvarande inga finansierade forskningprojekt. Min forskning är således framför allt inriktad på den tredje uppgiften samt vidareutvecklingar av min doktorsavhandling - och vidare inlägg i den socialpolitiska debatten i Sverige och Danmark. Jag har under senare år arbetat fram manus till ytterligare två debattböcker: Marknadsmyter: en kritisk betraktelse av nyliberala påståenden som utkom i september 2008 och Välfärdsmyter: visst har i råd att finansiera tryggheten, som utkom i december 2010. Har också avslutat en artikel, Att avstå är att avstanna, till en antologi om den röd-gröna alliansen inför valet 2010 till ett specialnummer av tidskrifterna Tvärdrag, Cogito och Socialistisk Debatt, utgiven på Leopard Förlag.

Vid sidan om det har jag lite småprojekt på gång. T.ex har jag skrivit en essä om Nationalekonomskrået i Sverige utifrån ett heterodoxt perspektiv, som kom ut i antologin Goda sanningar? (Nordic Academic Press, december 2010).

År 2012 kom boken Den Högre utbildningen ut, en antologi som jag tillsammans med min kollega Torbjörn Friberg redigerat på Gidlunds förlag. Förutom redaktörskapet är mitt bidrag i antologin ett kapitel om hur det högre utbildningsystemet kan förstås i analogi med Marx analys av det kapitalistiska produktionssättet.

För närvarande är det således två huvudfrågor som engagerar mig mest: debatten om välfärdsstatens framtid i Sverige och Danmark, och kritiska perspektiv på marknadsanpassningen av den högre utbildningen.

 

Publikationer / Publications /Publikationer

Här följer en lista på mina publikationer. Jag ska försöka länka till artiklar och uppsatser allteftersom... Understrukna titlar finns som pdf-filer. Klicka på de understrukna titlarna så länkas ni direkt till filerna. Där så anges, citera ej utan att kontakta mig först. Länkarna till mina äldre artiklar på ETC.SE är tyvärr utgångna.

Below follows a list of my publications (most of which are in Swedish or Danish - but some are in English). There are links to articles and working papers. Click as indicated and you will be redirected to the articles in question. Where indicated, please do not quote without my permission. 

 

Böcker / Books / Bøger

 1. (2012) Den högre utbildningen - ett fält av marknad och politik, Gidlunds, Möklinta. (Redaktör tillsammans med Torbjörn Friberg)
 2. (2010) VÄLFÄRDSMYTER: visst har vi råd att finansiera tryggheten, ETC Förlag, Stockholm.
 3. (2008) MARKNADSMYTER: En kritisk betraktelse av nyliberala påståenden, ETC Förlag, Stockholm.
 4. (2005) Kris i välfärdsfrågan, Nixon, Linköping
 5. (1999) ‘Institutions’: What is in a Word? Lund Studies in Economic History 11. (Doktorsavhandling)

 

 Artikler på dansk

 

- (2014) Der findes ikke noget "centrum-venstre", Modkraft.dk, 14 november.

- (2014) Velfærdsmyter - selvfølgelig er der råd til velfærd, rapport til Folket åbner tinget, 30 september.

- (2014) Hvornår stopper den politiske elite med at negligere fattigdom?, Information, 30 september. (Med Anita Ulrich)

- (2014)  "Taberens karriere", Information, 19 august

- (2014) Beskæftigelsespolitikken bekæmper de ledige – ikke arbejdsløsheden, Information 8 juli

- (2014) Anti-selvhjælp for caffe latte-segmentet, Modkraft.dk, 13 oktober.

- (2014) Fra kæmpende lønarbejder til stræbsom lønmodtager, Det ny Clarté #25, august 2014.

- (2014) Nødvendighedens og kynismens politik, Modkraft.dk, 6. juni

- (2014) 1. maj: Hvorfor blev socialisme ikke nævnt en eneste gang?, Modkraft.dk, 2 maj.

- (2014) Borgerløn er løftestang for ulighed, Modkraft.dk, 26 marts (Med Anita Ulrich)

- (2012) Myten om finasieringsproblemet, Det ny Clarté #19, April 2012.

 

 

  Artiklar i svenska tidskrifter och tidningar / Swedish Journals

 1. (2012) Brist på pengar i välfärden är en myt, Göteborgsposten, 2012-07-14
 2. (2012) Etablerade myter dödar debatten om välfärden, Fria tidningen, 2012-05-18. 
 3. (2012) "Du följer väl avtalet, lille vän?", Tiden 1/12: "Asocial ingenjörskonst". Pdf-fil finns här.
 4. (2011) Dags att lägga ner ekonomipriset, ETC.SE 2011-10-10.
 5. (2011) Vad synliggöra socialisterna?, Västervikstidningen 2011-07-04.
 6. (2011) Bedräglig budget av Borg, ETC.SE 2011-04-18
 7. (2011) En välfärdspolitik för socialistisk rörelse, Antikapitalist feb-mars.
 8. (2010) "Klassresa" i Stockholms innerstad, ETC.SE. 2010-08-18.
 9. (2010) Arbetslinje? Pyttsan!, ETC.SE. 2010-07-06.
 10. (2010) RUT skapar inte ett jobb, ETC.SE. 2010-05-21
 11. (2010) Ökad jämlikhet..., ETC.SE. 2010-04-12.
 12. (2010) Snacka om populism!, ETC.SE, 2010-02-04.
 13. (2009) "New Voodoo Economics", ETC.SE, 2009-11-02.
 14. (2009) Nationalekonomis utveckling från vetenskap till utopi, Svensk Linje nr 3/2009, s. 26-33.
 15. (2009) "Återställare": ett bedrägligt ord, ETC.SE, 2009-10-20. 
 16. (2009) Tillbaka till framtiden, Efter Arbetet, 2009-10-16.
 17. (2009)En talande motivering, ETC.SE, 2009-10-15.
 18. (2009) Myter om Marknadsmyter, ETC.SE. 2009-05-04.
 19. (2009) Kollapsens konsekvenser, Socialistisk debatt, 4/2008.
 20. (2009) En perfekt storm?, ETC.SE. 2009-04-16.
 21. (2009) Fel om frihet och välstånd, ETC.SE. 2009-01-12.

 22. (2008) När marknadsmyterna faller, ETC.SE. 2008-10-01.

 23. (2008) Tom form och total negativitet: Den komplexa varuproduktionens funktionssätt, Fronesis nr 28.

 24. (2008) Ett kvartssekel utan Marx kritik av den politiska ekonomin, Fronesis nr 28.

 25. (2008) Rika ska inte definiera fattigas köpkraft, ETC.SE. 2008-05-23.

 26. (2008) Regeringen stryper välfärden, ETC.SE. 2008-05-12.

 27. (2008) Tror du på den?! / Missvisande och ovetenskaplig Norberg, ETC.SE. 2008-06-05.

 28. (2008) Utilstrekkeleg ökologisme, Klassekampen 2008-02-28, (på nynorsk).

 29. (2007) Oaptitligt skådespel om ”bidragsfusket”, ETC.SE. 2007-12-04

 30. (2007) Välfärdens ontologi – ett klargörande, Socialistisk debatt nr 2/07.

 31. (2007) Den röd-gröna debatten – En översikt, Socialistisk debatt nr 2/07.

 32. (2007) Drabbad av ”Baumols sjuka”, ETC.SE. 2007-09-14.

 33. (2007) ”Ekonomisk frihet skapar välstånd”. Nyliberala sanningar utan grund, Häften för kritiska studier, 195-196. (Info finns i följande länk: http://www.haften.org/hfks195_196.htm.)

 34. (2006) Nyliberalism och ”välfärd”, Tidsignal nr. 5-6.

 35. (2006) Skatterna som försvann… och inte blev det bättre för det! ETC.SE. 2006-01-09

 36. (2005) Till frågan om nedskärningar i ”vård, skola och omsorg”. ETC.SE. 2005-12-15.

 37. (2005) Visst kan 200 000 jobb finansieras. ETC.SE. 2005-12-02.

 38. (2005) Lönnroth citerar fel. ETC.SE. 2005-11-21.

 39. (2005) Investeringar är inte detsamma som utgifter. ETC.SE. 2005-11-21

 40. (2005) Vad kostar 200 000 jobb i offentlig sektor? (”Har vi råd att arbeta?” Anno 2005) ETC.SE. 2005-10-25.

 41. (2005) Icke-ägandets olidliga enkelhet, ETC.SE.

 42. (2005) Förvirrat och felaktigt i Bäckströms och Gustavssons ”slutreplik”, ETC.SE. 2005-02-28.

 43. (2005) Två administratörer i fablernas värld, ETC.SE. 2005-01-05.

 44. (2004) Dubbel bokföring om budgetöverenskommelsen, ETC.SE 2004-11-26.

 45. (2004) De växande bidragen – ett påhitt, Clarté nr. 4.

 46. (2004) Wolodarski har fel om ekonomisk frihet, Flamman (04-09-30).

 47. (2003) Nej, globaliseringen har inte minskat klyftorna, Flamman (03-12-10)

 48. (2003) Om ”kunskapssamhället” i IT-åldern, Socialistisk debatt, 2003: 2.

 49. (2003) Om den liberale ekonomens bruksvärde, Socialistisk debatt, 2001:3-4.

 50. (2002) Marginella kalkyler, Clarté nr. 2.

 51. (2000) Vad synd, Ljunggren! Röda Rummet nr 4. http://www.socialistiskapartiet.se/e107_plugins/content/content.php?content.1455

 52. (2000) Inga seriösa argument, Sten Ljunggren! Röda Rummet nr 1. http://www.socialistiskapartiet.se/e107_plugins/content/content.php?content.188

 53. (1999) Marknad och kapital - ett omaka par?, Röda rummet, nr. 3. http://www.socialistiskapartiet.se/e107_plugins/content/content.php?content.1451

 54. (1997) Svar till Johan Lönnroth, Socialistisk debatt, nr 2.

 55. (1997) Lönnroths marxism är fantasi och karikatyr, Socialistisk debatt nr. 1.

 56. (1995) Om att leva i den bästa av möjliga världar, Häften för kritiska studier nr. 4.

 57. (1993) Om nationalekonomi i Marx anda, Zenit nr. 2-3 (med Lars Pålsson Syll)

 

Artiklar i internationella tidskrifter / International journals

 1. (2011) Myten om finaniseringsproblemet, Ikaros nr 2/2011.  
 2. (2009) Book Review: Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe, East Asia. More info here
 3. (2009) A new phase of neoliberalism: collapse and consequences for Sweden, Transform 04/2009.
 4. (2008) The Dualities of the Swedish Welfare State, Transform 03/2008.
 5. (2004) (med Giulio Palermo) Anti-Williamson: A Marxian Critique of New Institutional Economics, Cambridge Journal of Economics 28.
 6. (2002) New Institutional Economics and Economic History, Capital and Class 78.

 

Forskningsrapporter / Working papers

 1. (1995) Now that positivism is dead, do we have to  recourse to discourse? A critique of rhetoric in economics. Lund papers in economic history no. 47, Lund.
 2. (1994) Amerikansk Institutionalism: Den gamla i ljuset av den nya – en metodologisk jämförelse, Lund papers in economic history, Lund.

 

Antologibidrag / Articles in edited volumes

- (2013) The Academic Contract: From "Simply a metaphor" to Technology. I Sharon Rider m.fl. (eds.) Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market, Springer. (Författad med Torbjörn Friberg)

- (2013) The Welfare State. I: Ben Fine & Alfredo Saad-Fihlo (eds.) The Elgar Companion to Marxist Economics, Edward Elgar.

- (2012) Från en produktionsprocess av kunskap till processandet av en kunskapsprodukt. I. Daniel Ankarloo & Torbjörn Friberg (red.) Den högre utbildningen, Gidlunds

- (2010) Nationalekonomskrået - en insider-outsiderteori om den nationalekonomiska disciplinen. I: Aje Carlbom & Sara Johnsdotter (red.) Goda sanningar?, Nordic academic Press, Lund. 

- (2010) Att avstå är att avstanna. I: John Hörnquist, Daniel Suhonen & Kristina Tysk (red.) Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras, Leopard Förlag, Stockholm.

(2005) Karl Marx on Poverty. A Theoretical Exposition. I: Daniel Rauhut, Neelambar Hatti, Carl Axel Olsson (red.) Economists and Poverty. From Adam Smith to Amartya Sen, Vedams Books, New Dehli.

-  (2004) Globaliseringen och ”den svenska modellen”. En översikt. I: Finnur Magnusson och Lars Platin (red.). Mångfald och förändring i socialt arbete, Studentlitteratur, Lund.

 

Konferenser / Conference papers

 1. (2012) The Academic Contract: From "Simply a metaphor" to Technology, Paper prepared for Association of Heterodox Economics Conference, Paris 5-8 July. (Med Torbjörn Friberg) 
 2. (2009) The Swedish Welfare Model: A Road Ahead? A Road to Socialism? Or a Dead End?, Paper for presentation at Rethinking Marxism Conference: "New Marxian Times", University of Mass., Amherst, USA, 5-8 November.
 3. (2009) The Swedish Welfare Model: Counter-arguments to neoliberal myths and assertions, Paper prepared for Association of Heterodox Economics Conference, Kingston University, London, 9-12 July.
 4. (2008) The ontology of the Swedish welfare model: The limits of "the social policy road to socialism", IIPPE workshop, Procida, Italy, 10-12 sept.
 5. (2008) The dualities of the Swedish welfare model, konferens: CMS and Transform Europe Workshop: “European Welfare Models; Changes, Prospects and Strategies”, Stockholm, 13-14 juni. http://www.cmsmarx.org/transform08/paper-Ankarloo.pdf
 6. (2008) Välfärdens ontologi: Perspektiv på skiljelinjerna inom arbetarrörelsen i välfärdsfrågan, konferens: Arbetarrörelsens forskarnätverk, Stockholm, 17-18 maj.
 7. (2008) Globaliseringen är ökad fattigdom i ökad rikedom, konferens: Arbetarrörelsens forskarnätverk, Stockholm, 17-18 maj.
 8. (2000) En globaliserad marknad: lösning eller problem?: konferens: ”Vänstern i en globaliserad värld”, CMS. Stockholm, 12-13 november.
 9. (1999) Some notes on the economic theories of Karl Polanyi, konferens: ”The annual meeting of International Working Group of Value Theory”, Boston, Mass. USA, april.
 10. (1999) Does History Really Matter? A Critique of the Institutional Economic History of Douglass C. North, konferens: ”The annual meeting of The International Working Group for Value Theory”, Boston, Mass. USA, april.
 11. (1998) Anti-Williamsson - A Marxian Critique of New Institutional Economics, EAEPE-konferens: ”Why is economics not an evolutionary science?” Lissabon, 5-8 november (med Giulio Palermo).
 12. (1997) Kan postmodern filosofi ersätta marxismen som grund för emancipation? CMS-konferens, Stockholm, 15-16 november.
 13. (1995) Science, nature and society as competition, konferens: ”The Rhetoric of the Middle Class”, Iowa City, Iowa USA, oktober.

 

Övriga skrifter / miscellaneous
Här följer ett antal bokrecensioner för olika tidskrifter i Sverige:

 1. (2014) Håkan Blomquist & Werner Schmidt (red.): Efter guldåldern : arbetarrörelsen och fordismens slut, Historisk tidskrift 2014:1
 2. (2000) Kapitalismens rötter, Röda rummet nr. 1.
 3. (1996) Kretsloppsamhälle – ett alternativ för vänstern?, Zenit nr. 1.
 4. (1994) Christan Knudsen: Ökonomisk metodologi: Om videnskapsidealer, forklaringstyper og forskningstraditioner, Ekonomisk debatt nr 2. (med Lars Pålsson Syll).

 Tal

 

- (2014) Tal om Velfærdsmyter, Folket åbner tinget, 30 september, Nørrebro, København. Link her. Powerpoint her.

- (2012) Det tal jag höll i Oslo den 22/5 om den asociala ingenjörskonsten finns nu som länk här.

- (2005) Tal om Kris i välfärdsfrågan, Malmöfestivalen. augusti. Länk finns här.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Daniel Ankarloo