Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle

studenter på HS

Utbildning

Fakulteten har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, funktionshinder- och rehabiliteringsvetenskap och socialt arbete. De flesta utbildningar leder till en yrkesexamen men det går också att läsa vidare på avancerad nivå inom flertalet ämnen.  

Genom våra uppdragsutbildningar erbjuder vi skräddarsydd kompetensutveckling för personal inom offentliga, privata och ideella verksamheter.

Forskning

Vid fakulteten bedrivs såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning och ett antal stora forskargrupper finns inom biomedicinsk vetenskap, sexologi, kriminologi och social utsatthet. Forskningen är mångfacetterade och har en nära koppling till samhälle och näringsliv. 

Kalender

Senast uppdaterad av Carolin Lind