Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakulteter

Två personer som går upp i en spiraltrappa

Den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid de fem fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle, är grunden för Malmö universitets verksamhet.

Fakulteten för hälsa och samhälle 

Institutioner:

Fakulteten för kultur och samhälle

Institutioner: 

Lärande och samhälle

Institutioner:

Fakulteten för teknik och samhälle

Institutioner:

Odontologiska fakulteten

Avdelningar:

Senast uppdaterad av Johanna Svensson