Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

MIM Working Papers Series

MIM Working Papers Series is published by the research institute MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö University). It is designed to communicate work in progress not published elsewhere, and to disseminate key findings in areas related to the core research themes of MIM. In this area, the series welcomes contributions from various disciplines, from different theoretical perspectives and both quantitatively and qualitatively oriented research. The series includes contributions from MIM staff, affiliated researchers from Malmö University, and invited authors (who, for instance, have presented their work at the MIM seminars). Since 2014, the Willy Brandt Guest Professor Working Papers are included in this series. The contributions are published either in Swedish or in English. Author instructions are found here.

MIM Working Papers are published electronically at Malmö University Electronic Publishing (MUEP) and the authors hold exclusive copyright to their work. The views expressed in MIM Working Papers are only those of its independent authors.

Editor:  Anders Hellström 

MIM Working Paper Series är en skriftserie som utges av forskningsinstitutet MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare) vid Malmö högskola. Syftet med serien är att kommunicera och sprida kvalificerade arbetsmanus som inte är publicerade någon annanstans. I serien publiceras artiklar på svenska och engelska med anknytning till något eller flera av MIM:s forskningsområden – migrations-, mångfalds- och välfärdsfrågor. Det tematiska, teoretiska och metodologiska omfånget är, inom dessa ramar, brett och vi välkomnar forskning från alla ämnesdiscipliner. Det kan röra sig om teoretiska såväl som empiriska analyser, kvantitativa såväl som kvalitativa studier. Serien inkluderar bidrag från MIM-medarbetare, MIM-anslutna forskare och inbjudna författare (t ex de som har presenterat texter på MIM:s seminarier) är välkomna att delta. Sedan 2014 är även gästprofessorernas working papers inkluderade i denna serie.

Texterna publiceras elektroniskt på Malmö University Electronic Publishing (MUEP). Författaranvisningar finns här. Författaren äger exklusiv copyright till det publicerade materialet. För de åsikter som förs fram i respektive manus är respektive författare ensamt ansvarig.

Redaktör: Anders Hellström

Last updated by Sara Appelquist