Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Report and assessment

Between 1998 and 2007 the Guest Professorship in Memory of Willy Brandt was placed at the School of IMER since 2007 onwards it is lodged at MIM.

Evaluation of the Guest Professorship in Memory of Willy Brandt for the period 1998-2010
(Bo Stråth, University of Helsinki. 2010. Migrationsforskning i Malmö: Tio års landvinningar och framtida möjligheter. En utvärdering av gästprofessuren till Willy Brandts minne vid malmö högskola).

A detailed report and assessment is available, for the period between Autumn 2000 and Autumn 2005 (Björn Fryklund and Maja Povrzanovic Frykman. 2006. Guest Professorship in memory of Willy Brandt at IMER, Malmö University, Report and Assessment, Autumn 2000 - Autumn 2005. Malmö: Malmö University, ISBN 91-7104-067-6). Click here for link. Download the booklet (98 pages) by clicking on "View/Open".

Last updated by Merja Skaffari-Multala