Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studera som elitidrottare

Riksidrottsuniversitet 2018-2022

Malmö universitet är utnämnt till Riksidrottsuniversitet med start höstterminen 2018. Det innebär att universitetet och Riksidrottsförbundet har ett samarbete för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på universitetsnivå. 

Här finns mer övergripande information om Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten.

Som elitidrottare har du under studierna på Malmö universitet rätt till extra stöd – du har dock inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Med elitidrottare menas

  • att idrotten ingår i någon av Riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund.
  • att personen tävlar på landslagsnivå – individuellt eller i lag.

Stöd under studietiden

Först när du är antagen till studier vid Malmö universitet kan du ta kontakt med samordnaren vid lärosätet för att få beslut om stöd. Det är viktigt att elitidrottande studenter tar kontakt med samordnaren så tidigt som möjligt för att stödet ska kunna utformas i tid.

  • En egen kontaktperson. En studie- och karriärvägledare är huvudansvarig för dig under din studietid i frågor som rör elitidrott och studier.
  • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.

Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

  1. När du blivit antagen till studier vid Malmö universitet kontaktar du ditt specialförbund för att få intyg på sin idrottsnivå. Blankett att fyllas i av respektive specialförbund
  2. Ta kontakt med Malmö universitets samordnare och skickar med ditt intyg.
  3. Samordnaren gör en bedömning och beslutar om du har rätt till stöd, enligt Malmö universitets policy.
  4. När du beviljats stöd träffas du, samordnare och representant från utbildningen för att diskutera kursplanen och tränings- och tävlingsupplägg.
  5. Samordnaren ansvarar sen för uppföljning under hela din studieperiod.

Elitidrottande studenter vid Malmö universitet läsåret 2017-2018: 

 

Namn  Utbildning Idrott
Simon Jeppsson Sports Management Handboll
Johanna Johansson     Ämneslärarutbildning, gymnasieskolan, engelska

Kanot

Josefin Rydqvist Grundlärarutbildning, grundskola åk 4-6

Kendo

Emma Brobeck Förskollärarutbildning Brottning
Erika Björnestad  IMER Thaiboxning
Jonas Leanderson  Byggingenjörprogrammet  Friidrott
Carl Oskar Ahlqvist  Naturvetenskapligt basår  Segling
Johanna Magnusson Kriminologiprogrammet Badminton
Anton Blickhammar Byggingenjörprogrammet  Handboll
Emil Sandahl Ämneslärarutbildning Brottning
Eividas Stankevicius Transport Management Brottning
Andrea Diaz Thorisson Socionomprogrammet Fotboll

 

Vad tycker tidigare studenter som kombinerat med elitidrott?

”Att kombinera elitidrott och studier på Malmö universitet är något jag inte kommer ångra. Jag hade väldigt gärna fortsatt om det inte vore så att jag ska flytta till Tyskland och testa på min dröm som professionell handbollsspelare. 

Med en dialog med lärare och studievägledaren har det inte varit några som helst problem att få ihop planeringen med idrott och plugg. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt mig och hoppas att en vacker dag kunna återuppta studierna som jag påbörjat.”

Simon Jeppsson

Simon Jeppsson handbollsproffs, kombinerade med idrottsvetenskapligt program inriktning Sport Management, 2017. 

Malmö Idrottsakademi

Malmö universitet är också en av tre aktörer inom Malmö Idrottsakademi vilket inte ska förväxlas med certifieringen till ett Riksidrottsuniversitet. Du behöver inte vara studerande för att bli antagen till Malmö Idrottsakademi. 

Här läser du mer om Malmö Idrottsakademi

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist