Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Externa Program och tjänster

Detta är en resurssida för programvara och tjänster som du som student kan vara behjälplig av i din utbildning. 

GitHub

Utvecklingsverktyg för programmerare.

AWS

Molninfrastruktur för studenter.

Svensk byggtjänst

Utbildningspaket i vilket det ingår ett antal webbtjänster men också visst undervisningsmaterial. 


GitHub

GitHub är en tjänst för att hantera programmeringskod. Deras erbjudande till studenter innefattar flera tjänster som riktar sig till utvecklare.

För att registrera dig till tjänsten behöver du ett ladokutdrag. Kontakta studieadministrationen för att få hjälp med ett ladokutdrag. 

När du har fått ditt ladokutdrag, kan du registrera dig på GitHub genom att följa instruktionerna.


Amazon Web Service

logotyp_AWS

Amazon Web Services (AWS) är en plattform för molntjänster som erbjuder datorkraft, lagring i databaser, innehållsleverans och andra funktioner för att hjälpa företag skala och växa.

Läs mer här om deras studenterbjudande.

Vill du ha tillgång till studenterbjudandet. Maila din begäran till aws-cs-educate@amazon.com och bifoga en bild på din student-ID (fram och bak). Mecenat eller Studentkort.


Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst erbjuder ett utbildningspaket, i vilket ingår ett antal webbtjänster men också visst undervisningsmaterial. Du får tillgång till tjänsterna genom att aktivera dem en gång/läsår, via denna aktiveringslänk. Bland annat får du tillgång till Aff (avtal för fastighetsförvaltning), AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning) och ByggInfo.

Tänk på att du måste registrera dig som användare hos Svensk Byggtjänst innan du kan aktivera dig.

Läs mer på Svensk Byggtjänsts webb

Senast uppdaterad av Michael Gustafson