Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Program & Tjänster

Studenter på Malmö universitet har tillgång till olika programvaror som kan stödja studier, forskning och det egna arbetet, hemma eller på Malmö universitet. Villkoren för programmen varierar och alla program är inte tillgängliga för alla användarkategorier.

Canvas

Malmö universitets nya webbaserade lärplattform

Itslearning

Malmö universitets gamla webbaserade lärplattform

Microsoft Office 

Gratis för alla studenter via Office 365.

Microsoft Azure Dev Tools för Teaching

Programvaror från Microsoft som får användas för utbildning och forskning.  

Sunet Survey 

Ett molnbaserat enkätverktyg från Sunet tillgängligt för studenter och personal

SPSS

Ett statistikprogram finns tillgängligt för all personal och alla studenter.

Nvivo

Ett program för kvalitativ data.

Matlab

Ett datorprogram som främst används för matematiska och tekniska beräkningar

Stödprogram 

För läs- och skrivarbete. 

 


Canvas

Canvas är lärplattformen där du får viktig information och kommunicerar med dina lärare och andra studenter. I Canvas hittar du ditt schema, kontaktuppgifter och kan göra inlämningar av studieuppgifter. När du har hämtat ut din datoridentitet och registrerat dig på utbildningen kan du logga in i Canvas. Du får mer information om hur Canvas används på just din utbildning från din lärare. 


Itslearning

Itslearning är lärosätets gamla webbaserade lärplattform. Du använder din datoridentitet för att logga in. Instruktionsvideos om Itslearning hittar du på Itslearnings hemsida och MAH Play

Logga in: https://mah.itslearning.com 

ItsLearning avvecklas

Under 2018 införs Canvas som Malmö universitets nya lärplattform. Samtidigt avvecklar vi itslearning som vi slutar helt använda i januari 2019.  Du har kanske något material på itslearning som du vill behålla. I så fall är det dags att ladda ned det. Mer information om detta finns på https://mau.instructure.com/courses/1  Där hittar du också information om införandet av Canvas.

 


Microsoft Office - Word, Excel och PowerPoint

Officepaketet med programmen Word, Excel och Powerpoint

Studenter har under sin studietid på Malmö universitet tillgång till Microsoft Office för installation på hemdator, telefon eller surfplatta. Program som Word, Excel och Powerpoint med flera görs tillgängliga genom "Office 365 Student Advantage" som är en kostnadsfri prenumerationstjänst från Microsoft. 

Följande programvara ingår i tjänsten:

 • Office 365 ProPlus för PC (Office 2016)
 • Office 365 ProPlus för Mac (Office 2016)
 • Office Mobile för iPad/iPhone/iPod Touch
 • Office Mobile för Android

Så här gör du för att installera Office

 1. Gå till http://portal.office.com

  inloggninssida office

 2. Skriv in din datoridentitet + @mau.se 
  t.ex. kit01906@mau.se
  Tjänsten kommer nu att leta upp vilken server du tillhör.

  Inloggningsruta microsoft

 3. Logga in med din "datoridentitet + @mau.se" samt ditt lösenord

  andra inloggninsrutan microsoft

 4. Klicka på "Installera Office 2016" för att påbörja nedladdningen (eller klicka på "Övriga installationer" för ytterligare nedladdningsalternativ).

  installera_office

 5. För Mac-användare
  Första gången du startar Office kommer du få upp ett inloggningsfönster,

  office_sign_in
  Logga in med din "datoridentitet + @mau.se" och ditt lösenord.

Vanliga Frågor

Hur många datorer/enheter kan jag installera Office på?

Office 365 Student Advantage omfattar licenser för upp till 5 installationer av Office ProPlus programvaran. Detta inkluderar Windows-och Mac-versioner för stationära och bärbara datorer. Du kan även köra Office Mobile för Android eller Office Mobile för iPhone på upp till 5 mobila enheter.

Till exempel: Om du installerar Office på en stationär dator och sen en laptop, har du använt två av dina fem licenser. Om du vill avinstallera en installation kan du plocka bort installationen på portal.office.com, då kan du återanvända licensen på en ny dator. 

Hur länge kan jag använda Office?

Din Office Professional Plus-licens upphör att gälla när du inte längre inskrivna som student på Malmö universitet. När du använder ett Office-program, kommer du att börja märka ett meddelande som förklarar att Office är avaktiverad. Om du vill använda Office efter detta datum, måste du köpa en fullt licensierad version.

Vem kan hjälpa mig med installationen av Office Professional Plus? 

På grund av det stora antalet studenter som använder olika enheter kan IT-service på Malmö universitet inte hjälpa till med enskilda installationer. Microsoft har gjort flera supportresurser för installationer tillgängliga på /office.microsoft.com/sv-se/support/ och vi rekommenderar att man använder sig av dessa.

Varför kan jag inte logga in på Skype för företag/Lync?

Skype för företag kräver en licens som studenter tyvärr inte har tillgång till.


Microsoft Azure Dev Tools for Teachning

(Tidigare Imagine) Här kan du som är student eller personal ladda ner mjukvara från Microsoft som du kan använda i din utbildning, för undervisning och forskning. Du loggar in med din vanliga datorinloggning för Malmö universitet.

Visual Studio, Windows 10, Visio, Access och Project är några av programmen som du kan ladda ner. Det vanliga Office-paketet med t ex Word och Excel ingår inte. Vilka program du kan ladda ner varierar beroende på vilken kategori på Malmö universitet som du tillhör, t ex personal eller student. 

Tänk på att:

 • Mjukvaran får endast användas till utbildning och forskning.
 • Mjukvaran får ej användas till administrativa eller driftsmässiga uppgifter.
 • Du får bara installera programmet i en dator, men licensen är beständig så du får använda programmet även efter att du slutat dina studier eller din anställning på Malmö universitet.

Azure Dev Tools for Teaching -logga in här

 


Sunet survey

Sunet Survey är Malmö universitets enkätverktyg för personal och studenter. Logga in med din Malmö universitet datoridentitet så skapas ett konto direkt och du är redo att konstruera dina enkäter. Under Support finner du lathundar och en "Kom-igång-video" där du snabbt lär dig de grundläggande funktionerna.

http://sunet.artologik.net/mau/Admin - logga in här

 


SPSS

Malmö universitet har ett campusavtal med SPSS. Avtalet innebär i korthet att studenter och personal kan installera SPSS på datorer ägda av universitetet och använda SPSS till verksamhet knuten till universitetet. Studenter får installera programvaran på sin privata dator. Studenter får låna programvaran halvårsvist.

Licensnummer hämtas genom att logga in i IDService och klicka på "Produktnycklar".

Installera SPSS

Windows

 1. Logga in på https://access.mah.se/
 2. Gå till N:\campus\SPSS\IBM Statistics 2x Win\
 3. Ladda ner "spss_statistics_2x_win64.exe"
 4. Starta installationen
 5. Välj "Authorized user license"
 6. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 7. Kryssa ur rutan för produktinformation och klicka "OK"
 8. Starta om datorn om installationsprogrammet frågar om detta.
 9. Öppna programmet “IBM SPSS Statistics 2x License Authorization Wizard” som finns i Start-menyn -> Alla appar -> IBM SPSS Statistics
 10. Tryck "Next", välj "Licens my product now" och skriv in licensnyckeln.
 11. Starta SPSS.

Mac

 1. Logga in på https://access.mah.se/
 2. Gå till N:\campus\SPSS\IBM Statistics 2x Mac\
 3. Ladda ned .dmg-filen
 4. Starta installationen
 5. Välj "Authorized user license"
 6. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 7. Innan SPSS kan startas för första gången måste licensen aktiveras. Gör detta genom att köra "SPSS Statistics Licens Authorization Wizard" som hittas i samma mapp som SPSS. (Exempelvis \program\IBM\SPSS\Statistics\2x)
 8. Välj "Licens my product now" och skriv in licensnyckeln:
 9. Starta SPSS

Instruktion för utskrift

Att använda SPSS

För användning av SPSS hänvisar vi till dina lärare på din utbildning. Nedan hittar du även några tips på andra ställen med information om SPSS.

Böcker i vår katalog

Biblioteket har många böcker som handlar om SPSS. En del av böckerna är nåbara via nätet. Sök i katalogen på SPSS. Sparad sökning.

Malmö universitets kurser i SPSS

Sök i kurskatalogen på SPSS. Sparad sökning

SPSS akademin

SPSS har distanskurser som ger högskolepoäng, ett samarbete med Högskolan i Väst.

 


Nvivo

Med Nvivo kan du:  

 • transkribera intervjuer och annat ljud- och videomaterial  
 • tagga bilder och videos 
 • koda och analysera texter, t ex intervjuer, artiklar eller policydokument 
 • samla både material och idéer under analysprocessen på ett strukturerat sätt

Nvivo finns på studentdatorer i datorsalar och på biblioteket. Du kan också installera programmet på din egen dator: Ladda ner en testversion från Nvivo och hämta din produktnyckel via IDService 

 


MATLAB

Logga in med din datoridentitet på https://www.mathworks.com/

Är det första gången måste du därefter skapa ett konto hos Mathworks

matlab1

Annars väljer du att logga in med ditt befintliga Mathworkskonto

matlab2

Inloggad kan du du välja att ladda ner den versionen av MATLAB du behöver

matlab3

När du klickar på ladda ner sparas en installationsfil till din dator. Kör filen och logga in med ditt Mathworks konto för att aktivera en licens. Tänk på att du måste ha tillgång till internet under hela installationsprocess.

Licensen är endast giltig under din tid som student på Malmö universitet. Du kommer behöva återaktivera licensen årligen genom att logga in med ditt MAU konto. 

Senast uppdaterad av Kristin Persson