Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Besökskonto

Som besökare på biblioteket kan du skaffa ett besökskonto för att bl.a. ansluta till Wi-Fi och skriva ut. För att få ett besökskonto behöver du kunna legitimera dig. 

Besökskonto kan skapas av helpdeskpersonal, reception och bibliotekspersonal. Besökskonto tilldelas tillfälliga besökare, allmänheten, på Malmö universitets bibliotek. Kontona har begränsad giltighetstid, max 6 månader, men kan förlängas. 

Tjänster som ingår

Inloggning på Wi-Fi i universitetets lokaler
Inloggning på publika datorer
Biblioteksresurser ej via proxy

Tilläggstjänst:
Utskrift/Kopiering + Multikort (Återbetalning sker ej av tillgodohavanden)

Multikort

Om du inte är student eller anställd på Malmö universitet men har ett besökskonto kan du skaffa ett multikort för utskrifter och kopiering. Detta kort kan även användas som lånekort på biblioteket.

Du får kortet i Helpdesken eller i biblioteken. Multikortet är gratis men är en värdehandling! För att kunna skriva ut måste du först ladda ditt konto på PaperCutMF.

Senast uppdaterad av Karin Björkenrud