Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppsats utomlands

Inom ramen för en uppsats eller ett examensarbete vid Malmö universitet kan det finnas möjlighet för dig att åka utomlands för att t.ex. samla in data. 

Ibland kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om ett stipendium. Vid Malmö universitet finns det två stipendieprogram; MFS och Erasmus+.

Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett stipendium finansierat av Sida för studenter som vill åka till ett utvecklingsland för att under minst åtta veckor samla material till sin kandidat- eller masteruppsats.

Mer information om Minor Field Studies (MFS)

Erasmus+

Inom Erasmus+-programmet finns det möjlighet att ansöka om stipendium för t.ex. datainsamling vid ett företag eller en organisation, exjobb, fältstudie m.m. inom Europa.

Mer information om Erasmus+ stipendium för uppsats utomlands.

Övriga möjligheter

Kontakta praktikhandläggaren på din fakultet för övriga möjligheter. Ibland finns speciella avtal just för uppsatsutbyte.

Kontaktuppgifter till praktikhandläggare.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf