Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Student på K3

Inom de flesta program vid institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) har du som student möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet. Vilken termin som passar bäst för utbytesstudier kan du se i din utbildningsplan.

Powerpoint från informationspasset

Var kan jag studera?


Under respektive kontinent kan du läsa om vilka universitet du har möjlighet att studera vid. Nästa utlysning av sökbara utbytesplatser kommer att publiceras under Aktuella utlysningar.

                   Nordamerika

                 Europa

          Asien/Australien

karta över nordamerika Karta över Europa  Karta över Asien och Australien

Hur går ansökningsprocessen till?

För utomstående kan ansökningsprocessen upplevas som invecklad och svårförståelig. Detta avskräcker vissa från att söka sig till utbytesstudier. För att göra det tydligare och enklare att ansöka kan det vara bra att förstå processen.

Ansökningsprocessen

Ansökan om nominering

Detta är det första steget för dig som är student och vill åka på utbyte. Det innebär att du ansöker till Malmö universitet om att bli en nomineringskandidat till de platser som K3 har utlyst för ansökan.

I detta steg ska en komplett ansökan skickas in. Alla ansökningskrav måste uppfyllas för att vi ska ta ansökan i beaktan.

Om man tänker åka på utbyte genom Malmö universitets utbytesavtal så måste man bli nominerad av universitetet till detta utbyte.

Nominering

Som student blir man nominerad för utbyte om ens ansökan anses vara den mest lämpliga av samtliga de som inkom under ansökningsperioden. 

Nomineringen innebär inte per automatik att man blivit antagen till ett utbyte. Utan att Malmö universitet väljer att nominera dig som student till det andra universitet. Det är fortfarande upp till det mottagande universitet att avgöra om de antar dig som student (en process Malmö universitet inte har någon möjlighet att påverka).

Ansökan till partneruniversitet

När ett av våra partneruniversitet har mottagit och bekräftat Malmö universitets nominering skickar de oftast ansökningsinformation till berörda studenter.

För utbyten utanför Europa kopplas Internationella Sekretariatet in som stöd och hjälp för de studenter som ska ansöka. Inom Europa är det den internationella handläggaren vid institutionen som hjälper till med ansökningsprocessen. 

För en del av K3's studenter blir det även aktuellt att sammanställa en portfölj i detta stadiet då vissa skolor har det som ett krav för en komplett ansökan. Oftast hjälper en akademisk koordinator till med detta.

Antagning

Om partneruniversitetet anser att ansökan varit bra nog för att anta en student kan ett utbyte påbörjas.

Ansök Här

Senast uppdaterad av Nicklas Karlsson