Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Student på Fakulteten för teknik och samhälle: Utbytesstudier

Denna information riktar sig till dig som studerar vid Fakulteten för teknik och samhälle.

Aktuella utbytesplatser

Utlysning för vårterminen sker senast 15 februari och sista ansökningsdag är 15 mars. Utlysning för hösttermin sker senast 15 september och sista ansökningsdag är 15 oktober.

Här hittar du aktuella utbytesplatser

Vad innebär utbytesstudier?

Du som är student på Faktulteten för teknik och samhälle har möjlighet att läsa utomlands under en begränsad tid vid ett av våra parteruniversitet. Du är berättigad till studiemedel under din utlandsvistelse. I vissa fall får du också ett stipendium som extra bidrag. Det gäller om du åker till ett universitet inom Europa (Erasmus+-stipendium) och Norden (Nordplus-stipendium).

De studier du genomför vid värduniversitetet ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Malmö universitet. Det är endast program- eller ämnesansvarig lärare som kan godkänna de kurser du läser under din utlandsvistelse. Det är därför viktigt att du så tidigt som möjligt inför en termin utomlands kontaktar program- eller ämnesansvarig eller den internationella koordinatorn.

Ansök om utbytesstudier 

Behörighetskrav

Utlysning av utbytesplatser

Tänk på att vara ute i god tid när du söker utbytesstudier. Platser vid partneruniversitet utanför Europa utlyses på hösten för kommande läsår, vilket innebär att du måste söka 1 eller 1,5 år i förväg. Du kan alltså behöva söka redan på hösten termin 1, för att kunna åka till ett universitet utanför Europa på våren termin 4. För platser inom Europa räcker det med att söka en termin i förväg. 

På hösten utlyser vi följande

  • platser utanför Europa för nästa läsår.
  • restplatser (dvs. de platser som fortfarande är vakanta efter vårens stora utlysning) inom Europa (ERASMUS+) för nästföljande vårtermin.              

Utlysningen sker senast 15 september och sista ansökningsdag är 15 oktober.

På våren utlyser vi följande

  • platser inom Europa (ERASMUS+) för nästa läsår.
  • restplatser utanför Europa för nästa vårtermin.

Utlysningen sker senast 15 februari och sista ansökningsdag är 15 mars.

Partneruniversitet

Obs!

Alla universitet är inte sökbara varje termin. För att veta vilka platser du kan söka just nu, samt eventuella språkkrav och restriktioner kring kursval, se aktuell utlysning.

Fakulteten för teknik och och samhälle har avtal med följande partneruniversitet inom Europa (Eramus+).

Frankrike - ECE Ècole d’Ingénieurs (engineering, computer science) OBS: Kurser på engelska endast avancerad nivå

Frankrike - Université de Technologie de Troyes (engineering, technology)

Litauen - Lithuanian University of Educational Sciences (Physics)

Norge - Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (communications, information sciences)

Polen - Lodz University of Technology (communications, information, computer science)

Polen - Jagellonian University (physics, computer science)

Portugal - University of Lisbon (physics) OBS: Kurser på engelska endast avancerad nivå

Slovenien - University of Ljubljana (informatics, computer science)

Tjeckien - Brno University of Technology (electronics, automation)

Turkiet - Istanbul Kültür University (engineering and engineering trades)

Tyskland - University of Bayreuth (Media studies, Digital Media)

Österrike - St. Pölten University of Applied Sciences (Media Technology)

Utanför Europa får fakulteten vanligtvis platser i följande länder:
Australien
Nya Zeeland
Korea
Hong Kong
Kina
Indonesien
Thailand
USA
Kanada

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist