Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Internationella möjligheter HS

Malmö universitet har centrala utbytesavtal med ett antal universitet världen över. Fakulteten för hälsa och samhälle har dessutom några egna avtal.

Om du funderar på att tillbringa en del av din studietid utomlands, är det bästa att i god tid ta kontakt med någon på fakulteten och se över just dina möjligheter. Se kontaktpersonerna till höger.

När ansökningstiden börjar utlyses de platser som kan sökas av studenter vid Hälsa och samhälle. Det gäller såväl fakultetens egna som universitetsövergripande avtal.

Ansökningstider

På hösten - utanför Europa och Norden

Platser utlyses för studier utanför Europa för nästkommande läsår, samt restplatser (dvs. de platser som fortfarande är vakanta efter vårens stora utlysning för Europa) i Norden (NORDPLUS) och Europa (Erasmus+) under nästkommande vårtermin.
Ansökningsperiod:15 september - 15 oktober.

OBS! Du kan alltså behöva söka redan på hösten termin 1, för att kunna åka till ett universitet utanför Europa på våren termin 4, eftersom dessa platser utlyses på läsårsbasis!

På våren - inom Europa och Norden

Platser utlyses för studier i Norden (NORDPLUS) och Europa (Erasmus+) för kommande läsår, samt restplatser (dvs. de platser som fortfarande är vakanta efter höstens stora utlysning) i övriga världen för kommande läsår.
Ansökningsperiod:15 februari - 15 mars.

Minor Field Studies

Stipendier kan beviljas för att samla material till uppsats på kandidat- eller masternivå.
Ansökan görs två gånger per år, 15 oktober och 15 mars
Mer om Minor Field Studies

Praktik utomlands

Moveonline ansökan
(välj form "Application Internship abroad")

Fler frågor

Vill du veta mer om:

  • vilka universitet som gäller just ditt program?
  • om du kan ordna utbyte på universitet som inte finns avtal med?
  • hur du kan ordna praktikplats, t ex på ett företag utomlands?
  • om du kan göra Minor Field Studies?

Läs mer på Malmö universitets sidor Studera utomlands eller prata med någon av kontaktpersonerna, se listan till höger.

Senast uppdaterad av Viktoria Supranovich