Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sök bland Malmö universitets utbyten/ Malmö University Partner Exchange World map

Malmö universitet har avtal med flera hundra universitet runtom i världen. I sökportalen kan du söka fram vilka länder och lärosäten vi har samarbete med. Du kan filtrera utsökningen så att du ser vilka avtal som är öppna för den fakultet/institution som du tillhör.

Malmö University World map of Exchange Partners  - we have several hundred partners around the world. You can find out where you are able to go on exchange by filtering countries depending on your faculty.

Sökportalen / Exchange Map

Senast uppdaterad av Titti Kjellander