Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Försäkring vid studier utomlands

Kammarkollegiets försäkring: Student UT


Malmö universitet har tecknat samlingsförsäkringen ”Student UT” hos Kammarkollegiet som gäller för studenter som är antagna till och bedriver universitets- eller forskningsutbildning vid universitetet och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter.

Student UT-försäkringen gäller vid utbildning utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller dygnet runt.

Försäkringen omfattar personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörigs besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, egendomsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, kris- och katastrofskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.

OBS - Kammarkollegiet kan inte alltid tillmötesgå alla krav från utländska lärosäten. Detta gäller exempelvis vissa lärosäten i USA (akut vård), Frankrike (ansvarsskyddet), Japan och Kanada. I vissa fall KAN det därför bli så att studenter även måste köpa värduniversitetets försäkring.

Försäkringen tecknas av Malmö universitet och är därför kostnadsfri för studenten.

Läs noga igenom försäkringsvillkoren. Tänk på att ”Student UT” kan behöva kompletteras med en egen försäkring. Som alltid är det viktigt att du själv ser över ditt försäkringsskydd och bedömer vad som behövs för just dig

Observera att ”Student UT” inte gäller studenter som på eget initiativ söker in på ett lärosäte i ett annat land. Man kan i dessa fall vända sig till exempel CSN och teckna en privat försäkring.

Försäkring för utbytesstudier vid ett partneruniversitet

Under förutsättning att du är registrerad för utlandsstudier i LADOK, är du försäkrad via Kammarkollegiets Student UT försäkring under din studietid. Din försäkring kommer att skickas till den adress som du angav när du gjorde in ansökan till utlandsstudier i MoveOn. Om denna adress inte stämmer så måste du skicka din nuvarande adress (även om den är utanför Sverige) till: internationaloffice@mau.se

Studenter som ska på utbyte till Australien måste skicka in följande: 

  • Overseas Student Confirmation of Enrolment (CoE)
  • Letter of Acceptance från värduniversitetet
  • Ditt studentvisums slutdatum 

Studenter som ska på utbyte inom EU/EES* skall även kontakta Försäkringskassan och beställa det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

Om du åker inom Europa är du inte täckt av de medicinska delarna av Student UT. Du täcks då istället av europeiska sjukförsäkringsregler. Du ska därför ha med dig ett försäkringskort från Försäkringskassan vid resor inom Europa.

Inom EU/EES-området har du som studerar rätt till den nödvändiga sjukvård du behöver under den tid du planerar att vara utomlands. Vårdgivaren måste vara ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem. 

Du betalar lika mycket för vården som invånarna i landet. I till exempel Frankrike och Belgien måste du först betala hela kostnaden för vården själv och sedan begära ersättning från landets motsvarighet till Försäkringskassan.

Om du arbetar vid sidan av studierna gäller andra regler. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

*EU-kortet är giltigt i följande länder:
Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Österrike, Liechtenstein, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern, Malta, Bulgarien, Rumänien 

OBS! Student UT försäkringen gäller endast i det land du studerar i och under resa till/från detta land. Försäkringen täcker dig 14 dagar före och efter officiella terminsdatum.

Senast uppdaterad av Johanna Miró Lindberg