Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakt för utbytesstudier och utlandspraktik

Hitta rätt person att kontakta

Har du frågor om utbytesstudier eller praktik utomlands? För att få rätt råd är det viktigt att ta kontakt med handläggaren inom just din fakultet eller institution.

Fakulteten för lärande och samhälle

Handläggare för dig som läser lärarutbildningarna, idrottsvetenskap, studie- och yrkesvägledare med mera.
Johanna Boussard

Fakulteten för hälsa och samhälle

Handläggare för dig som läser på institutionen för socialt arbete och Institutionen för kriminologi.
Åsa Nilsson

Handläggare för dig som läser på institutionen för vårdvetenskap och Institutionen för biomedicinsk vetenskap.
Viktoria Supranovich  

Fakulteten för kultur och samhälle

Handläggare för dig som läser på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)
Nicklas Karlsson

Handläggare för dig som läser på Institutionen för urbana studier (US).
Sofia Johansson

Handläggare för dig som läser på Institutionen för globala politiska studier (GPS) (endast utbytesstudier)
Maria Wennerberg

Handläggare för dig som läser på Institutionen för globala politiska studier (GPS) (endast utlandspraktik)
Åsa Ulemark

Fakulteten för teknik och samhälle

Handläggare för dig som läser på Institutionen för datavetenskap och medieteknik samt Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.
Martin Andersson

Odontologiska fakulteten 

Handläggare för dig som läser till tandläkare, tandtekniker, tandhygienist. 
Nisha Pather Olofsson

Kontakta International Office

International Office arbetar bland annat med internationalisering, utbytesstudier och stipendier. 

Rätt kontaktperson hittar du här.Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf