Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Detta gäller vid tentamen

Student skriver tentamen

Här hittar du information om salstentamen och hemtentamen på Malmö universitet. Av din lärare får du veta i vilken form din kurs tenteras. Salstentamen skrivs på plats vid en given tidpunkt och hemtentamen tar du hem och lämnar in vid senare tillfälle.

Glöm inte att anmäla dig 

För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig. Om du inte har anmält dig i tid får du inte tentera utan får vänta till nästa tentamenstillfälle. Universitetets salstentamina skrivs i största utsträckning i byggnaden Gäddan (G8)

Så anmäler du dig

Du anmäler dig genom att logga in i schemasystemet  Kronox  Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen. Detsamma gäller för omtentamen. Du får ett mejl när tentamensanmälan öppnar för den kurs du är registrerad på. Om du inte har anmält dig två dagar innan anmälan stänger får du ett påminnelsemejl.

 • Logga in med din datoridentitet och lösenord.
 • Under fliken Aktivitetsanmälan hittar du de tentamenstillfällen som du kan anmäla dig till.
 • Ett bekräftelsemail skickas när du anmäler och avanmäler dig.
 • Du får ett mejl två dagar innan tentamenstillfället med tid och plats, om du har anmält dig. 

Mejl skickas till den mejladress du angett i Ladok Student så kontrollera att du har skrivit rätt mejladress där. Om du inte får mejl trots aktuell mejladress så kontakta tentamen@mau.se.

Problem med anmälan?

Om du har problem att anmäla dig via Kronox  kan du maila till tentamensadministrationen på tentamen@mau.se. Även detta måste du göra innan anmälningstiden har gått ut, senast 7 dagar före tentamenstillfället. Skriv ditt namn, personnummer, kursnamn och vilket datum det gäller i mailet.

Kontrollera tid och plats för tentan

Det är viktigt att du innan tentamen kontrollerar vilken byggnad samt vilken tid tentamen hålls, sal meddelas på plats. Lokalen för tentamen kan komma att ändras med kort varsel.

Vid behov av särskilt pedagogiskt stöd

Om du har beviljats särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen (till exempel tillgång till dator eller extra tid) ska du anmäla önskat stöd i schemasystemet Kronox  senast 7 dagar innan tentamenstillfället. Klicka på knappen Stöd efter att du gjort anmälan, välj här vilka anpassningar du behöver ha till respektive tentamen. Har du frågor kan du mejla tentamen@mau.se ange då:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • kursnamn på den kurs du ska tentera
 • datum och tid för tentamen

Du som kommer att skriva din tentamen i ett eget rum/mindre grupp får en bekräftelse från tentamensadministrationen 3-4 dagar innan tentamen. Salsnumret står i bekräftelsen från tentamensadministrationen. Du måste själv meddela din examinator om var tentamen kommer att skrivas.   

Har du en varaktig funktionsvariation som till exempel, dyslexi, adhd eller nedsatt syn kan du ansöka om pedagogiskt stöd utifrån dina individuella behov. 

Läs mer om pedagogiskt stöd vid funktionsvariation 

Det här gäller under tentamen

 • Kom i god tid.
 • Giltig fotolegitimation ska visas upp vid insläppet, inga undantag görs. Giltig id-handling är till exempel ditt Multikort med foto, pass, svenskt körkort eller svenskt/internationellt id-kort.
 • Endast anmälda studenter får tentera, inga undantag görs.
 • Vid starttid stängs dörrarna.
 • Ett andra insläpp sker 30 minuter efter starttid, inga undantag görs. Kompensation ges inte för de förlorade 30 minuterna.
 • Tentamensvakten ger instruktioner om tentamen och bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Uppstår det problem under tentamen kontakta tentamensvakten.
 • Väskor och kläder samt mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter, citrusfrukter eller ha på dig stark parfym.

Vid fusk och störande uppträdande

 • Misstanke om fusk och störande uppträdande anmäls till disciplinnämnden
 • Student som stör eller hindrar verksamheten i tentamenssalen får avbryta sin tentamen och lämna salen. 

Så hämtar du en rättad tentamen

Du hämtar din rättade tentamen på din institution. Vad som gäller för just din utbildning får du veta av din lärare.

Omtentamen

Ska du skriva en omtentamen anmäler du dig på samma sätt i Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar innan och stänger 7 dagar innan omtentamenstillfället. Om du inte ser den kurs du vill anmäla dig till omtentamen i under fliken Tentamen kan det bero på att det är en äldre tentamen. Kontakta då tentamensenheten via mejl till tentamen@mau.se

Hemtentamen

Ska du skriva hemtentamen får du information om hur du hämtar ut och lämnar in tentamen av dina lärare.

Övningstentamen 

Kontakta din institution vid frågor om övningstentamen.

Distansstudenter vid annat lärosäte

Malmö universitet har inte möjlighet att ställa upp med lokal eller tentamensvakt för studenter som studerar på distans vid annat lärosäte och vill göra sin tentamen hos oss.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson