Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studera med funktionsnedsättning

Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö även om du har en funktionsnedsättning. Har du en funktionsnedsättning, som till exempel dyslexi, adhd eller nedsatt syn, kan du ansöka om stöd utifrån dina individuella behov.

Exempel på stöd du kan ansöka om är anteckningsstöd, förlängd tid och anpassad dator vid examination. För att få ditt behov prövat behöver du göra en ansökan och få ett beslut. Om du har en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av stödet.

Så ansöker du om stöd

Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kan du göra en ansökan via den nationella databasen Nais. I din ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Första gången du ansöker bifogar du även ett intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Ansök via NAIS

Vad händer sen?

När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss som arbetar med pedagogiskt stöd.

Efter samtal med en specialpedagog eller samordnare får du ett beslut där ditt stöd beskrivs. Beslutet visar du sedan upp för berörd lärare. I vissa fall ska du även ladda upp beslutet vid anmälan till tentamen. Här kan du läsa om hur anmälan till tentamen går till.

Drop in, måndagar 14 - 16 (t.o.m. 12 december)

Vi har drop in i sal 1750 på Studentcentrum (alldeles sidan om receptionsdisken) för alla ärenden inklusive mentorsärenden med start den 17 september. 

Observera: en timme kortare den 5 november: kl. 15 - 16

    den 12 november: öppet 15.30 - 16.30

                    ingen drop in den 29 okt

 

Studieteknik

Välkommen till workshopar om studieteknik

onsdagen den 7 november kl. 15.00 - 16.30.

tisdagen den 27 november kl. 15.00 - 16.30

Vi samlas i receptionen på Studentcentrum. Anmälan behövs ej.

 

Har du frågor?

Välkommen att mejla till funk@mau.se.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål riktade till stöd vid funktionsnedsättnings verksamhet ställs till enhetschef Katarina Fjellström, katarina.fjellstrom@mau.se

Senast uppdaterad av Petter Rasmusson