Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö även om du har en funktionsnedsättning. Har du till exempel dyslexi, adhd eller nedsatt syn kan du ansöka om stöd utifrån dina individuella behov.

Exempel på stöd du kan ansöka om är anteckningsstöd, förlängd tid och anpassad dator vid examination. För att få ditt behov prövat behöver du göra en ansökan och få ett beslut. Om du har en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av stödet.

Så ansöker du om stöd

Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kan du göra en ansökan via den nationella databasen NAIS. I din ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Första gången du ansöker bifogar du även ett intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Ansök via NAIS

Vad händer sen?

När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss som arbetar med pedagogiskt stöd.

Efter samtal med en specialpedagog eller samordnare får du ett beslut där ditt stöd beskrivs. Beslutet visar du sedan upp för berörd lärare. I vissa fall ska du även ladda upp beslutet vid anmälan till tentamen. Här kan du läsa om hur anmälan till tentamen går till

Besök oss

Enheten Pedagogiskt stöd sitter i Studentcentrum.

Kontakta oss

Höstens introduktionsdagar

Introduktionsmöte för nyantagna studenter kommer att hållas vid två tillfällen inför höstterminen 2019: den 26 och 27 augusti, båda dagarna kl. 09.00 till 15.00.

Har du frågor?

Välkommen att mejla till pedstod@mau.se

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål på Pedagogiskt stöds verksamhet skickas till enhetschef Katarina Fjellström, katarina.fjellstrom@mau.se

Senast uppdaterad av Petter Rasmusson