Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Skrivverkstaden

Registrering och bokning av tid gör du här

https://mah.mywconline.com 

 

Vårt mål är att du ska bli duktig på att skriva. Vi handleder dig därför i ditt arbete med olika skrivuppgifter och kan svara på alla dina frågor om texter och språk. Vårt uppdrag är inte att korrekturläsa vad du har skrivit, det vill säga vi rättar inte grammatik och stavfel. Men vi hjälper dig att hitta strategier för att du ska utvecklas som skribent på universitetet.

Vi kan också diskutera annat du undrar över, som t.ex. studieteknik, läsning och muntliga presentationer. 

Från och med vårterminen 2018 har vi bara bokningsbara tider (se Öppettider).  

Det här kan vi hjälpa dig med

 • instruktioner (hjälp att tyda uppgifter)
 • lärarkommentarer (till exempel inför komplettering av uppgift)
 • skrivprocessen (att komma igång, att skriva, att bearbeta.)
 • textuppbyggnad och struktur
 • sammanhang i text
 • utveckling av resonemang
 • oklarheter i texten (vad vill du säga?)
 • meningsbyggnad
 • referenser och källförteckning
 • grammatik
 • studieteknik 
 • läsning 
 • muntliga presentationer.

Ditt besök hos oss

Ta med dig din text, gärna på papper, och instruktionen till uppgiften. För uppsatser eller större skrivuppgifter kan det vara bra att boka 45 minuter, för mindre uppgifter eller korta frågor går det bra att boka 30 minuter.

 

Grupphandledning

Vi kan också ta emot studenter i mindre grupper (max 5 studenter per grupp) för pedagogisk genomgång av detaljer som har med skrivande, läsning, språk och studieteknik att göra. En person bokar i så fall tid och meddelar i bokningen namn på övriga i gruppen och vad det är ni vill bli bättre på.

Senast uppdaterad av Bo Norlund