Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studievägledning för dig som är student

Studenter i biblioteket

Som student kan du ha funderingar kring din nuvarande utbildning och dina framtida karriärvägar. 

En studievägledare kan hjälpa dig med frågor om:

  • Har jag valt rätt utbildning?
  • Hur kan jag tänka när jag ska välja en kurs vid valbar termin?
  • Vilka kompetenser och styrkor har jag?
  • Hur ser arbetsmarknaden ut för mig efter examen?

Vänd dig till studieadministrationen för hjälp med:

  • studieintyg 
  • registrering på kurs
  • studieuppehåll

Kontakta studieadministrationen

Hitta rätt studievägledare

Vid universitetets fem fakulteter finns specialiserade studievägledare. De är kunniga inom just sitt utbildningsområde och kan ge dig information och vägledning om det egna områdets program och kurser. 

Fakulteten för lärande och samhälle

Studievägledning för lärarutbildningarna, idrottsvetenskap, studie- och yrkesvägledare med mera.

Kontakt

Fakulteten för hälsa och samhälle

Studievägledning för dig som läser till sjuksköterska, receptarie, socionom med mera. 

Kontakt

Fakulteten för kultur och samhälle

Studievägledning för utbildningar inom globala politiska studier, urbana studier, kultur och kommunikation med mera.

Kontakt

Fakulteten för teknik och samhälle

Studievägledning för dig som läser högskoleingenjör, datateknik, IT, spelutveckling med mera.

Kontakt

Odontologiska fakulteten 

Studievägledning för sig som läser till tandläkare, tandtekniker, tandhygienist.  

Kontakt

För allmänna frågor

Du är välkommen till den centrala studievägledningen om du har allmänna frågor om studier och yrken och funderar på om du till exempel är behörig. 

Kontakta centrala studievägledningen

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist