Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tidbokning Studenthälsan

Här kan du boka tid för stödsamtal, rådgivning eller testning genom att fylla i nedanstående formulär. 

Hantering av personuppgifter
Nedanstående personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen. Fortsätter du en stöd/behandlingskontakt hos oss kommer de att journalföras i syfte att ge ett gott och säkert stöd. Uppgifterna behandlas med sekretess och arkiveras i enlighet med svensk lag. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta Studenthälsan. Synpunkter på behandlingen av personuppgifterna kan lämnas till universitetets dataskyddsombud - dataskyddsombud@mau.se

OBS!Studenthälsan kan ej ta ansvar för ev. tekniska problem i samband med tidbokningen via nätet. Är du orolig över att dina uppgifter kommer på avvägar ber vi dig istället boka tid via telefon.

 

Webformulär


* hos kurator kan du få stödsamtal och hos sjuksköterska kan du bland annat få sjukvårdsguidning, samtal om levnadsvanor och STI/HIV-testning. För gynekologiska frågor och förskrivning av p-piller väljer du tid till barnmorska.

Jag är student vid Malmö universitet
Jag har tidigare varit i kontakt med Studenthälsan


Jag godkänner att Studenthälsan kontaktar mig via e-post
Jag har läst och förstått regler kring hantering av personuppgifter, sekretess och journalföring (se ovan)

Senast uppdaterad av Ola Olefeldt