Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tidsbokning

Här kan du boka tid för stödsamtal, rådgivning eller testning genom att fylla i nedanstående formulär. 

Hantering av personuppgifter - viktig information inför din kontakt med Studenthälsan
För ditt besök vid Studenthälsan kommer Malmö universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Journalföring och behandlingen av dessa uppgifter är en del av en rättslig förpliktelse i enlighet med Patientdatalagen. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna ge ett gott och säkert stöd och behandlas med sekretess. Uppgifterna arkiveras i enlighet med svensk lag. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta Studenthälsan. Synpunkter på behandlingen av personuppgifterna kan lämnas till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

OBS! Då datasäkerheten ej är 100% tillförlitlig kan Studenthälsan ej ta ansvar för ev tekniska problem i samband med tidbokningen via nätet. Är du orolig över att dina uppgifter kommer på avvägar ber vi dig istället boka tid genom att ringa vår telefonslinga 040-665 71 70 som är öppen måndag till torsdag kl. 9-11.

Välkommen!Jag önskar bli kontaktad via (*Alternativ 1 och 3 innebär att du godkänner att kontakt kan ske mellan dig och Studenthälsan via e-post)


Jag har varit i kontakt med Studenthälsan tidigare


Jag har tagit del av regler kring sekretess, journalföring och hantering av personuppgifter på Studenthälsan (se ovan)
 

Senast uppdaterad av Ola Olefeldt