Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenthälsan

Nummerlapp hos Studenthälsan

Studenthälsan hjälper dig med frågor och bekymmer som rör din hälsa och dina studier. Du kan komma på stödsamtal, få rådgivning, göra tester och gå på kurser och föreläsningar.

Här arbetar kuratorer, sjuksköterska/barnmorska och folkhälsovetare. Alla besök är gratis, sekretessbelagda och blir journalförda. 

Boka en tid eller kom på drop-in

Studenthälsan finns i Studentcentrum på Neptuniplan 7. 

Kontakt och öppettider

Boka tid via vårt webbformulär

Stödsamtal

Boka ett individuellt stödsamtal med en av våra kuratorer. Samtalet pågår i cirka 45 minuter och efter det bestämmer ni om du ska komma på återbesök. Vid första besöket behöver du visa din legitimation.

Rådgivning

Få rådgivning av vår sjuksköterska/barnmorska kring bland annat preventivmedel. Även recept på p-piller etc går att få. Sjuksköterskan har även stor kunskap om vårdalternativ i Malmö och kan lotsa dig rätt i vårddjungeln.

Individuellt program för hållbara levnadsvanor

Genom ett individuellt program hjälper vi dig att förändra dina levnadsvanor för att må bättre. Områden vi fokuserar på är kost, motion, sömn, alkohol och tobak. Under fyra sessioner går vi igenom dina behov, din livsstil och du kommer löpande skriva dagbok som du får återkoppling på. Tillsammans gör vi en handlingsplan för dina nya levnadsvanor och efter två månader görs en uppföljning på hur det går.

Tester

Gör olika typer av tester hos vår sjuksköterska/barnmorska. Det kan handla om tester för könssjukdomar, HIV, graviditet men också det som rör dina levnadsvanor. Du kan komma på drop-in eller boka en tid.  

Tillgängliga tester

Kurser, grupper och föreläsningar

Under terminen arrangerar Studenthälsan kurser och föreläsningar på olika ämnen inom hälsa och välmående. Alla föreläsningar är gratis och oftast krävs ingen anmälan. Till vissa kurser och grupper kan du behöva anmäla dig i förväg.

Kommande kurser och föreläsningar 

SMS-stöd

NEXit och NEXit-s är gratis sluta-röka/snusa stöd via SMS i mobiltelefonen.
Hjälp att sluta röka? Skicka sms med koden nexit222 till 0707-225474 
Hjälp att sluta snusa? Skicka sms med koden nexits222 till 0707-22547

Till Nexit

"Din mentala coach" 

Din digitala mentala coach - En positiv psykologi intervention via SMSForskare på Linköpings universitet har utvecklat ett nytt mobilbaserat program som syftar till att öka välmående bland studenter - att må bra och känna tillfredställelse i livet. Programmet innehåller bland annat övningar för att utveckla och använda sig av sina styrkor, inre resurser och tro på sin egen förmåga. Programmet är helt mobiltelefon baserat, kostnadsfritt och anonymt.Vill du ha mer information? Klicka på länken nedan.

Till information om interventionen

KBT-baserat självhjälpsprogram vid studiestress

Är du student vid Malmö universitet och upplever dig så pass stressade i studiesituationen att det utgör ett hinder för att få studierna genomförda och/eller utgör en påverkan på välbefinnandet och hälsan kan detta självhjälpsprogram vara något för dig. Det kan handla om att du strävar efter orimligt höga krav på sig själv i studierna trots negativa konsekvenser, att du skjuter på dina studier och/eller att du känner stor oro för att misslyckas på tentor eller med andra skoluppgifter.

De verktyg, strategier och övningar som presenteras i programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och vilar på vetenskaplig grund.  Inom KBT använder man sig av en kombination av kognitiva tekniker och beteendetekniker som syftar till att förändra mindre hjälpsamma tankar och beteenden. De strategier och verktyg som lärs ut i KBT-program syftar också till att leva kvar och underhållas så att förändringen blir långsiktig. 

Programmet består av 5 moduler och inleds med ett kortare igångsättande samtal och följs upp med veckovisa telefon-/ mailkontakter. Skattningar görs innan och i samband med avslut för att mäta effekten.

Är du intresserad kontakta Ola Olefeldt, ola.olefeldt@mau.se

Senast uppdaterad av Michael Gustafson