Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stipendier vid fakulteten för Lärande och samhälle

Studenter inom lärarprogram eller Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö universitet* kan ansöka om stipendier. Ledigkungörelse av stipendier sker i mitten av mars samt mitten av september.

Ansökningsperioder 

  • Vårtermin: 15 mars - 15 april
  • Hösttermin: 15 september - 15 oktober

 För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Ansökan

Ansökan görs via elektroniskt ansökningsformulär. Eventuell bilaga till ansökan ska göras kortfattad. Handläggare för stipendier har enbart tillgång till uppgifter inrapporterade i Ladok för Malmö universitet. Om du önskar att hänsyn tas till studier vid annat lärosäte, sjukdom, utbytesstudier, tillgodoräknande etcetera måste du styrka detta genom bilaga (till exempel Ladok-utdrag från annat lärosäte, läkarintyg).

Ytterligare information

Ytterligare information om stipendierna finns i dokumentet Principer vid fördelning av stipendier  samt i Ledigkungörelsen

Stipendiekommittén tar fram förslag över stipendiater. Rektor fattar beslut.

Information om behandling av personuppgifter

Stipendier att söka för vårtermin:

Hildur Ljungdahls stipendiestiftelse*

Vid lika meriter ges företräde för student som visat intresse för naturvetenskap särskilt biologi.
Stipendiet kan endast tillfalla samma stipendiat vid två (2) tillfällen.

Lektor Nils Coos stipendiefond*

Företräde för släkting till Nils Coos. Vid lika meriter ges företräde samt för student med goda kunskaper i kemi och fysik.

Filéenska fonden och kollektmedelsfonden

Villkor saknas.

B. Liljekrantz stipendium

Vid lika meriter ges företräde för student med intresse för svenska tyska eller franska språket och litteraturen.

Gerda Murdals fond

Vid lika meriter ges företräde för student i avgångsklass.

Lundgrens med flera fonder

Villkor saknas

Lunds Folkskoleseminariums Jubileumsfond

Företräde för manlig student som under studietiden råkat ut för sjukdom eller olycksfall.

Lunds seminariums kamratförbunds fond

Företräde för student inom grundlärarutbildning

Stipendier att söka för hösttermin:

Hildur Ljungdahls stipendiestiftelse*

Vid lika meriter ges företräde för student som visat intresse för naturvetenskap särskilt biologi.

Lektor Nils Coos stipendiefond*

Företräde för släkting till Nils Coos. Vid lika meriter ges företräde samt för student med goda kunskaper i kemi och fysik.

Filéenska fonden och kollektmedelsfonden

Villkor saknas.

K Wannerfelds premiefond

Villkor saknas.

Gerda Murdals fond

Vid lika meriter ges företräde för student i avgångsklass.

Skriv- och Ritboks AB:s fond

Villkor saknas.

1922 års sång- och musikstipendiefond

Vid lika meriter ges företräde för förtjänta sångare bland seminariets studenter.

Tornbergs, Lundahls, Zimmerdahls stipendiefond

Villkor saknas. 

 * Stipendier märkta med * kan även tilldelas studenter vid ämneslärarutbildning på Musikhögskolan i Malmö.

Information om andra stipendier  (ej specifika för Lärande och Samhälle)

Senast uppdaterad av Marianne Hedstigen