Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stipendier vid fakulteten för Lärande och samhälle

Studenter inom lärarprogram eller Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö universitet* kan ansöka om stipendier. Ledigkungörelse av stipendier sker i mitten av mars samt mitten av september.

Ansökningsperioder 

  • Vårtermin: 15 mars - 15 april
  • Hösttermin: 15 september - 15 oktober

Stipendier att söka för studenter med goda studieresultat

Information, kriterier etc om stipendier för dig med goda studieresultat (minst godkänt resultat på 30 hp/studietermin inom utbildningen) finns i utlysningen. 

Utlysning vt19

Ansökan görs via elektroniskt ansökningsformulär. Eventuell bilaga till ansökan ska göras kortfattad. Handläggare för stipendier har enbart tillgång till uppgifter inrapporterade i Ladok för Malmö universitet. Om du önskar att hänsyn tas till studier vid annat lärosäte, sjukdom, utbytesstudier, tillgodoräknande etcetera måste du styrka detta genom bilaga (till exempel Ladok-utdrag från annat lärosäte, läkarintyg).

* Några av stipendierna för studenter med goda studieresultat kan även tilldelas studenter vid ämneslärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Se utlysningen. 

Stipendier från Fileénska fonden

Stipendier från Fileénska fonden kan sökas av studenter med särskilt engagemang eller uppdrag i sin utbildning. Premieringen kan avse såväl individuella som gruppinsatser för att: 

  • stärka utbildnings anseende
  • främja och utveckla utbildningen
  • stödja andra studenter i deras lärande. 

Läs mer i utlysning Fileénska fonden
Observera förutom anmälan via det elektroniska ansökningsformuläret krävs motivering till varför du/ni ska tilldelas stipendium. Motivering skickas per e-post till susanne.sjogren@mau.se senast den 15 april.

För samtliga stipendier 

Stipendiekommittén tar fram förslag över stipendiater. Rektor fattar beslut.

Information om behandling av personuppgifter

Information om andra stipendier  (ej specifika för Lärande och Samhälle)

Senast uppdaterad av Marianne Hedstigen