Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrelsen

Per Hillbur, ordförande
Malmö universitet
Prorektor
205 06 Malmö

Peter Bengtsson, sekreterare
Malmö universitet
Lärande och samhälle
205 06 Malmö

Annica Andersson, ledamot
Malmö universitet
Lärande och samhälle
205 06 Malmö

Gudrun Malmer, ledamot
Telefon: 046 - 15 27 60
Warholms väg 8 c
224 65 Lund

Ingemar Holgersson, ledamot (SMaL)
Högskolan Kristianstad
Sektionen för lärande och miljö
291 88 Kristianstad 

Eva Norén, ledamot
Stockholms universitet, institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
115 21 Stockholm

Carl Henrik Bonde, adjungerad ledamot

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson