Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pressmeddelande

GUDRUN MALMERS STIFTELSE

har till syfte att främja klassrumsforskning om lärande och undervisning i ämnet matematik. Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 21 november 2017 fördelat 2017 års stipendiesumma på 200 000 kronor enligt följande:

 

50 000 kr till Annika Perlander för projektet Helklassdialog i matematikundervisningen

50 000 kr till Linda Jarlskog för projektet  Att öppna sina matematiska glasögon genom arkitektur och offentlig konst

50 000 kr till Carolina Öystilä för projektet Språkets roll i matematiken

50 000 kr till Denice D´Arcy för projektet Kreativa resonemang på mellanstadiet

Stipendierna är skattefria, men stipendiaterna är skyldiga att senast den 15 november år 2019 inlämna en skriftlig rapport över projektets genomförande.

 

Malmö den 21 november 2017

För GUDRUN MALMERS STIFTELSE
Peter Bengtsson
sekreterare

 

  

 

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson