Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gudrun Malmers stiftelse

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning?
Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur Gudrun Malmers stiftelse.

Gudrun Malmer blev i oktober 2013 promoverad till hedersdoktor i Utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. Sedan tidigare innehade hon också ett hedersdoktorat vid Göteborgs universitet. Hon arbetade som folkskollärare, senare speciallärare och även som rektor. Hon var läromedelsförfattare och en framstående debattör gällande matematikundervisning och didaktik.

Gudrun Malmer förespråkade att lärare ska utgå från elevernas upplevelser och erfarenheter och att låta elever diskutera och reflektera kring begrepp och metoder inom matematiken för att skaffa sig en djupare förståelse. Malmer menade att matematik är ett språk som man måste lära sig att förstå och hantera.

År 1986 donerade hon medel för att bygga upp en stiftelse, som sedan starten har delat ut ett drygt hundratal stipendier till olika  projekt som alla syftat till att främja klassrumsnära forskning och utvecklingsarbete om undervisning och lärande i matematik inom såväl förskola, skola som vuxenutbildning. 

Gudrun Malmer gick bort i december 2019, men hennes gärning lever vidare genom stiftelsens arbete.

I första hand prioriterar Gudrun Malmers stiftelse projekt som försöker stimulera elevcentrerat arbetssätt och där andra anslag inte kan fås. Här finns några tidigare stipendiaters rapporter, som man kan hämta inspiration från.

Planerar du alltså att ensam eller tillsammans med kollegor genomföra ett projekt eller en studie inom detta ämnesområde, så är du välkommen att lämna in en ansökan om stipendium ur Gudrun Malmers stiftelse.

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson