Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Examensarbeten på Malmö universitet

Examensarbetet är det större akademiska arbete du gör i slutet av dina studier. På den här sidan finns information om stöd du har nytta av under skrivandet och hur du ska göra när du är klar med examensarbetet.

Stöd i arbetet med examensarbetet

Hos Studieverkstaden kan du få stöd i ditt akademiska skrivande. Du hittar Studieverkstaden i Orkanenbiblioteket.

Bibliotekets bibliotekarier hjälper gärna till med frågor som rör informationssökning och referenshantering. Du kan boka en tid med en bibliotekarie eller komma förbi dem i informationsdisken. 

Mallar för examensarbetets framsida

För att få ett enhetligt utseende på examensarbeten vid Malmö universitet finns mallar i word-format du kan ladda ner och använda som förstasida. Du kan själv lägga till bild/foto om du vill ha det.

Följande uppgifter ska inte finnas i examensarbetets sidhuvud eller sidfot: studentens namn, universitetets namn eller logotyp, utbildningens namn, handledarens eller examinatorns namn. 

Hälsa och samhälles mall

Här hittar du mallarna

Fakulterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle

Ladda ner svensk version

Ladda ner engelsk version

Lärande och samhälle

Här hittar du mallarna

Odontologiska fakulteten

Här hittar du mallarna

Det här behöver du göra med ditt examensarbete

Från och med den 1 januari 2018 har Malmö universitet digital hantering av färdiga examensarbeten. Informationen nedan gäller för alla studenter.

Detta ska du som student själv göra

  • Registrera ett antal obligatoriska uppgifter om ditt examensarbete (som titel, utbildning och om du vill att examensarbetet ska publiceras offentligt eller ej) i databasen MUEP (Malmö University Electronic Publishing). Information och instruktioner för registrering i MUEP finns på bibliotekets webbsida. När ditt examensarbete är godkänt publiceras det i MUEP av en studieadministratör.
  • Studenter i ämneslärarexamen samt grundlärarexamen med inriktningarna förskoleklass och årskurserna 1-3 respektive årskurserna 4-6 skriver ett självständigt arbete i fördjupningsämnet (SAG) på 15 högskolepoäng. Detta arbete ska arkiveras i MUEP, men inte publiceras
  • Om examensarbetet innehåller gestaltande delar, ska du i god tid före examinationen kontakta kursansvarig för information om hur dessa delar av examensarbetet ska dokumenteras.
  • Lämna in ditt färdiga examensarbete senast sista inlämningsdag, enligt den instruktion du har fått från kursansvarig. Vid behov gör du utskrift till examinator och opponent inför opponering.
  • Din examinator betygsätter examensarbetet och vid behov kan du som student behöva skicka in en ny korrigerad digital version av ditt examensarbete. Detta meddelar i så fall din examinator.

Detta händer med ditt examensarbete när det är godkänt  

  • Studieadministratör lägger in godkänt examensarbete för publicering i MUEP och kompletterar vid behov de obligatoriska uppgifterna du har registrerat.
  • Studieadministratör lägger in ditt betyg i Ladok.
  • Examensarbetet arkiveras i universitetets e-arkiv. Eventuella gestaltande delar arkiveras enligt överenskommelse.
Senast uppdaterad av Michael Gustafson