Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Akademisk ordlista

Bokhyllor på Orkanen

Här hittar du några av de ord och begrepp som du stöter på under din studietid.

Akademisk kvart

Ett tidsbegrepp inom akademin som innebär att en föreläsning börjar en kvart efter vad som står i schemat. Fenomenet kommer från universiteten i Uppsala och Lund och myntades då det var vanligt att studenterna inte hade klockor. Istället förlitade de sig på domkyrkornas klockor som ringde varje timme, och på så sätt fick studenterna en kvart på sig att komma. Vissa utbildningar på Malmö universitet använder sig av akademisk kvart medan andra startar undervisningen på utsatt tid. Vad som gäller för dig får du veta av dina lärare. 

Alumn

Kommer från det latinska ordet ”alumnus” som betyder lärjunge. Idag används ordet för tidigare studenter vid ett universitet eller högskola. På Malmö universitet finns ett alumninätverk för alla tidigare studenter där möjlighet ges att behålla sina kontakter från studietiden.

Avhandling

Ett självständigt vetenskapligt arbete som avslutar en forskarutbildning vid ett universitet eller högskola. En doktorsavhandling (eller en licentiatavhandling) läggs fram vid en så kallad disputation där författaren presenterar och försvarar sitt arbete inför publik för att sedan få sin examen på forskarnivå.

Dekan

En chef för en fakultet vid ett universitet som ansvarar för fakultetens verksamhet, personal och ekonomi. 

Disputation

Liknar en opponering men sker på forskarutbildningsnivå. Den blivande doktorn/licentiaten presenterar och försvarar sin avhandling inför publik. En betygsnämnd avgör om avhandlingen är godkänd.

Fakultet

Är en del inom universitetet med ansvar för utbildning och forskning inom ett visst område. En fakultet består oftast av flera institutioner med program och kurser. Malmö universitets verksamhet är indelad i fem fakulteter med olika antal institutioner. Den som är chef på en fakultet kallas Dekan.

Institution

Är en del inom en fakultet med ansvar för viss utbildning och forskning. Malmö universitet har ett tjugotal institutioner. Den som är chef på en fakultet kallas Prefekt.

Opponering

Ett slags seminarium där en uppsats eller examensarbete granskas av en opponent som ställer kritiska frågor. Respondenten (den som har skrivit arbetet) försvarar och förklarar arbetet. Oftast ska studenten både agera opponent och respondent för att bli godkänd på en examinationskurs.

Prefekt

En chef för en institution vid ett universitet som ansvarar för institutionens verksamhet, personal och ekonomi. 

Seminarium

Inom universitet är seminarium en undervisningsform eller vetenskaplig diskussion, oftast i en mindre grupp, som innebär diskussioner kring ett vetenskapligt problem eller specifik litteratur. När seminariet används i utbildning är det för att utveckla studenternas självständiga, kritiska tänkande. Seminariet kan ledas av både lärare och studenter och samtliga deltagare förväntas delta i diskussionerna.

Studentkår

En studentkår är en organisation som drivs av studenter som antingen jobbar ideellt eller tar ledigt från sina studier för att jobba på heltid för kåren. Deras uppgifter är bland annat att stödja studenterna på olika sätt och se till att studenter har inflytande på beslut som rör utbildning. De anordnar även olika aktiviteter för sina medlemmar. Vid Malmö universitet finns två kårer - Malmö studentkår och Odontologiska studentkåren. 

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist