Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Examenshögtider

Juni månad är årets största examenstidpunkt och då lämnar många studenter Malmö universitet. En examen är ett kvitto på att du är klar med din utbildning och redo att ta nästa kliv ut i arbetslivet eller in i vidare studier. Vi önskar alla som tar examen lycka till!

Bilder från vårens examenshögtider

Sjuksköterskeprogrammet

Studenter tar examen från sjuksköterskeprogrammet

Fakulteten för teknik och samhälle

Examenshögtid på Orkanen

Fakulteten för lärande och samhälle

Student tar examen

Institutionen för globala politiska studier

Studenter på GPS

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Studenter från utbildningarna till specialistsjuksköterska

Odontologiska fakulteten

Studenter på Odontologiska fakulteten

Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Studenter tar examen på Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Socionomprogrammet

Studenter tar examen från socionomprogrammet

Institutionen för kriminologi 

Studenter tar examen från Institutionen för kriminologi

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Student på Fakulteten för hälsa och samhälle

Personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen inom EU i kraft. Som du säkert vet innehåller GDPR regler om hur man får behandla personuppgifter. Malmö universitet har gjort bedömningen att det finns ett allmänt intresse att publicera bilder från examenshögtiderna för att informera om vår utbildningsverksamhet. Bilderna publiceras endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver.

Kontakta kommunikation@mau.se om du har frågor eller motsätter dig publiceringen. Du kan också kontakta dataskyddsombud@mau.se.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson