Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dags att ansöka om examensbevis?

Examensbevis med omslag

När du har läst klart din utbildning ska du ansöka om ditt examensbevis. Här får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen. 

Du kan ansöka om examensbevis på webben genom att logga in på Ladok Student med din studentidentitet eller genom att skriva ut och fylla i en av blanketterna. 

Ansök online i Ladok Student
Ansöka med blankett

Examensregler

Efter du ansökt

Nytt eller ändrat examensbevis

Ansök online i Ladok Student

Logga in i Ladok Student för att påbörja din ansökan.

Problem att logga in?

Är det mer än 6 månader sedan du studerade på Malmö universitet kan du behöva återaktivera din studentidentitet för att logga in på Ladok Student och skicka in din examensansökan.

Kontakta en av studieadministratörerna på din fakultet för att återaktivera din inloggning. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan som länken leder till.

Kontrollera kurser och titel i Ladok Student

Använd den här länken för att gå till Ladok Students startsida. 

Börja med att gå in på fliken "Avslutad utbildning", klicka på kursen där du skrev ditt examensarbete och kontrollera att examensarbetets titel är rättstavad. 

Kolla "Avslutad utbildning
Du hittar "Avslutad utbildning" i menyn näst längst till höger.

Gå till ansökan om examensbevis

Klicka på rubriken "Examen och bevis", i rutan "Ansök om examensbevis" väljer du "Gå vidare".


Påbörja din examensansökan under "Examen
Du hittar "Examen" och examensansökan som fjärde val i menyn.

Välj rätt examen

Nästa steg är att välja vilken typ av examen du ansöker om, använd gärna sökrutan för att filtrera på till exempel kandidat eller ingenjör för att hitta din examenstyp.

Arts eller science, för vissa examen måste du ange om den är inom Arts eller Science. Om du är osäker prova att markera en av dem och kontrollera att ditt huvudområde går att välja.

För lärarexamen, välj efter årskurs och antal högskolepoäng, kontrollera sedan att din examensinriktning går att välja.

Välj kurser som ska räknas med i din examen

Du kommer att se en lista med kurser som du läst. Använd kryssrutorna för att välja vilka kurser som ska räknas in i examen. Ett fåtal lärosäten är inte anslutna till Ladok än, om det är någon kurs du saknar kan du ange den i meddelandefältet i nästa steg.

Saknas någon kurs du läst på Malmö universitet från listan? Kontakta studieadministrationen på din fakultet för att få hjälp.

Kontrollera din ansökan och dina kontaktuppgifter

I nästa steg får du upp en lista på kurserna du valt. Kontrollera att kurserna och dina eventuella meddelanden stämmer och skicka in din ansökan.

Kontrollera nu att dina kontaktuppgifter och ditt namn stämmer i Ladok, klicka på Mina uppgifter i det övre högra hörnet för att göra det. Din postadress måste vara uppdaterad eftersom ditt examensbevis skickas till dig med post.

Kolla adress i Mina uppgifter
"Mina uppgifter" hittar du högst upp till höger, under ditt namn.

Blanketter för examensansökan

Om du inte kan ansöka via webben går det lika bra att använda en av våra blanketter. 

Blankett för examensansökan (ej lärarexamen)

Examensansökan lärarexamen

Examensansökan forskarnivå

Utländska lärares vidareutbildning - ULV-Projektet

För att ansöka om examen inom ULV-projektet, en kompletterande utbildning för utländska lärare, så ska du maila till ulv@mau.se .

Mer information om ULV-projektet

Vidareutbildning av lärare - VAL-projektet

Har du studerat inom VAL-projektet, en vidareutbildning för verksamma lärare, ska du använda en särskild blankett som skickas direkt till Lärarutbildningen.

Blanketten för examensansökan och postadress till Lärarutbildningen hittar du här!

Att tänka på när du ansöker med blankett

Du skriver ut och fyller i blanketten.

Har du bytt namn sedan du slutade studera ska du maila våra ladokhandläggare så vi kan uppdatera ditt namn innan examen utfärdas. Kontakta dem per mail på: ladok@mau.se

Skicka med Ladokutdrag?

Du behöver inte skicka med ladokutdrag om:

  • Du har läst alla kurser på Malmö universitet och alla kurser ska räknas med i din examen.
  • Du har läst alla kurser inom ett program och ansöker om examen för det programmet.

Du behöver skicka med ett ladokutdrag om:

  • Du har läst fler kurser än det krävs för examen.
  • Du har kurser från andra svenska högskolor/universitet som du vill räkna med i examen.

Skriv ut ladokutdrag genom Ladok Student eller kontakta studieadministrationen på din fakultet för att få ett hemskickat.

Märk ut vilka kurser som ska räknas med i din examen och skicka med ladokutdraget i din ansökan.

Examensregler

För att få ut en examen måste de kurser du läst och angivit i din examensansökan uppfylla examenskraven. 

Programstudent

Som programstudent är det din utbildningsplan som reglerar vilka kurser du måste ha avslutat för att kunna ta ut din examen. Generellt gäller att om du har läst och avslutat samtliga kurser inom ditt program, enligt utbildningsplanen, kommer du att uppfylla examenskraven.

Vill du kontrollera att kurserna stämmer mot utbildningsplanen så hittar du rätt utbildningsplan genom att gå till ditt program på edu.mau.se, klicka på utbildningsplan och välj terminen du blev antagen.

Fristående kurser

Har du inte läst inom program är det i examensbeskrivningen för ditt huvudområde som du kan läsa vilka examenskrav som måste uppfyllas. Huvudområdet är det ämne du tänker ansöka om examen för.

Oftast kräver en sådan examen ett visst antal poäng, och fördjupning, inom ett huvudområde och ett antal poäng inom valfria kurser. Det finns undantag, för vissa examina kräver Malmö universitet till exempel att huvudområdet kombineras med kurser inom ett visst utbildningsområde.

Vill du få mer information om vad som gäller för en viss examen kan du leta upp ditt huvudområde på undersidan Examensbeskrivningar.

Regelverk för examen

Examensreglerna kommer från Examensordningen, som är en bilaga till Högskoleförordningen. Varje lärosäte har sedan rätt att sätta upp egna regler i den Lokala examensordningen.

Högskoleförordningen

Lokal examensordning

För äldre bestämmelser kontakta examen@mau.se

Efter du ansökt

Normalt sett tar det 5 till 8 veckor för oss att hantera din ansökan. 

Svar på examensansökan

Efter ansökan behandlats, och om de kurser du angivit i din ansökan uppfyller examenskraven, skickar vi ditt examensbevis till den postadress vi har i Ladok Student eller den du fyllt i på blanketten. 

Examensbeviset består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har tagit och inom vilket huvudområde och eventuell inriktning. De kurser du angivit i din ansökan finns med i en kursförteckning. Examensbeviset är tvåspråkigt, information är skriven på både svenska och engelska.

Du får också ett Diploma Supplement. Det är en bilaga som beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den lättare kan jämföras internationellt om du vill studera vidare eller jobba utomlands.

Avslag och överklagande

Om vi bedömer att din ansökan inte uppfyller examenskraven kommer du få ett beslut om avslag hemskickat. Tycker du att beslutet är otydligt så kontakta gärna examenshandläggaren direkt, kontaktinformation finns i brevet du får.

Du har rätt att inom tre veckor överklaga beslutet. Överklagandet ska skickas till Malmö universitet men beslutet fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Mer information om överklagande från Överklagandenämnden hittar du här.

Nytt eller ändrat examensbevis

Ditt examensbevis är en värdehandling och finns bara i ett original. För att få en kopia hemskickad till dig ska du maila Malmö universitets arkiv på arkiv@mau.se.

Du behöver skriva ditt namn, personnummer och året då examen utfärdades i mailet. För att vi ska kunna skicka kopian till dig behöver vi även din postadress.

Ändrade personuppgifter

Har du fått ett nytt personnummer kan du kontakta Examen för att få ett nytt examensbevis utfärdat. Det kan vara ett om du fått ett svenskt personummer efter att ha studerat med ett tillfälligt, kanske pågrund av skyddad identitet eller efter att ha genomgått en könskorrigering.

Du kan inte få ett nytt examensbevis på grund av att du har bytt namn.

Senast uppdaterad av Erik Källoff